Wordt Scientology naar correctionele rechtbank verwezen?

Morgen beslist de raadkamer of de omstreden Scientology-kerk naar de correctionele rechtbank wordt doorverwezen.

ssimons

Twee jaar geleden oordeelde het parket na 12 jaar onderzoek al dat de Scientology-kerk een criminele organisatie is.

Het parket oordeelde toen dat Scientology zich (o.a.) aan oplichting en afpersing schuldig maakt en spreekt van "een sekte". In sommige andere landen is Scientology daarentegen een erkende godsdienst.

Wereldprimeur

Indien de Scientology-beweging daadwerkelijk naar de correctionele rechtbank zou doorverwezen worden, zou het daaruit volgende proces een wereldprimeur zijn.