Groen!: "Vlaamse regering heeft gefaald in haar welzijnsbeleid"

Volgens oppositiepartij Groen! heeft de Vlaamse regering geflaterd in haar welzijnsbeleid van de voorbije vijf jaar. De partij is dan ook voorstander van een hardere aanpak van de problematiek met de nadruk op "niet-professionele zorg" en "onthaasting".

kscherpenberg

Vooral CD&V krijg het ervan langs van Groen!. De grote verkiezingsbelofte om de wachtlijsten in de zorgsector weg te werken, werd niet gerealiseerd.

De christen-democraten zouden ook de de initiatieven rond de zorgvernieuwing teruggeschroefd hebben. "Veel stond op de rails, maar de Vlaamse regering heeft geen maatregelen genomen. Er is de afgelopen vijf jaar veel in de koelkast gestoken. Veel mensen in de zorgsector geraken gefrusteerd", aldus Elke Decruyenaere van Groen!.

Groen! toont zich dan ook een grote voorstander van "een samenleving waar ruimte is voor niet-professionele zorg en onthaasting en waar wordt ingezet op insluiting, niet uitsluiting."

Meer over CD&V