Grote oplichting bij Kobelco

Het gerecht onderzoekt een grootschalige oplichting van beleggers door de Antwerpse verzekeringsmakelaar Kobelco. Die zou het geld van zeker 160 investeerders hebben gebruikt om zijn wankele financiële toestand te verdoezelen. Gedelegeerd bestuurder Nils Kok en de financieel directeur zijn opgepakt. Bij het bedrijf is een voorlopige bewindvoerder aangesteld door de rechtbank.

jvangeyte

Kobelco is een grootmakelaar. Het bedrijf plaatste levensverzekeringen via andere makelaars bij particulieren. Voor gelden die naar de uiteindelijke verzekeraar zijn overgeschreven, is er geen probleem. Maar voor gelden die Kobelco voor eigen rekening ophaalde, is niet duidelijk waarvoor die gebruikt zijn en of ze nog gerecupereerd worden.

De Antwerpse makelaar maakt sinds 2007 verliezen. Daarom werd geprobeerd om de firma te laten overnemen. De Catalyst-groep toonde zelfs interesse, maar haakte na het onderzoek van de boeken grotendeels af. Hij nam alleen de Luxemburgse tak van het bedrijf, alsook de informaticadochter over.

Voor de Antwerpse tak van Kobelco zat er niets anders op dan bij de rechtbank bescherming te vragen tegen zijn schuldeisers. Dat bracht het dossier in een versnelling.

De Antwerpse rechtbank van koophandel heeft de Antwerpse curator Guy Vanhoucke intussen aangesteld als voorlopige bewindvoerder. Hij moet tegen 14 mei een reorganisatieplan maken.

JVG