Herbegravingen weer mogelijk

Inwoners van Heusden-Zolder kunnen een overleden familielid opnieuw laten opgraven en herbegraven. Deze praktijk werd in 2004 verboden na allerlei disputen met begrafenisondernemingen.

Bert Houbrechts

“We waren volgens mij de enige Limburgse gemeente waar dit niet kon”, zegt burgemeester Sonja Claes. “En dat leidde dikwijls tot onaangename toestanden. Want als één van de ouders sterft, wordt er meestal niet aan gedacht om een grafconcessie te nemen zodat beide ouders in de toekomst samen in één graf begraven kunnen worden. En zo zijn er nog voorbeelden. Een vrouw die het overlijden van haar kind niet kon verwerken, wilde na een tijd toch overgaan tot crematie om de asurne thuis te kunnen bewaren. Ook dat was niet mogelijk want opgravingen mochten hier alleen na dwangbevel via een gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van criminele feiten.”

Terugwerkend

Het gemeentebestuur wil zelfs het verleden rechtzetten door de wet met terugwerkende kracht te laten ingaan.

“Dat wil zeggen dat alle inwoners die in de periode tussen 2004 en nu zo een aanvraag indienden en die geweigerd zagen, opnieuw een aanvraag kunnen indienen”, aldus nog Claes. “We verwachten hier toch een hele toeloop. Daarom hebben we een gespecialiseerde firma gevraagd al deze oude aanvragen te verwerken. Dat betekent concreet dat we tientallen mensen gaan opgraven en weer gaan begraven bij de partner, laten cremeren en dergelijke.”

Kosten

De opgravingen zullen gebeuren vanaf september. De kosten zijn ten laste van de aanvragende familie.

“Een opgraving met herbegraving met betrekking tot een klassiek graf zal 1.250 euro kosten, indien het om een asurne gaat, dan is de kostprijs 625 euro. Een hele kostprijs natuurlijk, maar een menselijke oplossing die hopelijk helpt in het rouwproces. Inwoners kunnen dus best op tijd een grafconcessie nemen bij het overlijden van een familielid. Dan is een opgraving nooit nodig.”

Hoeveel overledenen zullen opgegraven worden? “Nu zijn er al 15 aanvragen binnen zonder dat het al gecommuniceerd is. Ik schat dat het aantal kan oplopen tot een zestigtal.”

Iedereen die van het nieuwe reglement gebruik wil maken, kan een aanvraagformulier halen in het gemeentehuis.

Bert HOUBRECHTS

011/80.80.80


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio