Lezersvraag: Mag ik geld van de rekening van mijn kinderen nemen?

Mag je als ouder geld afhalen van de rekening van uw kind? Wordt de rekening best geopend door de ouders of door het kind? Een overzicht:

jvangeyte

Spaarrekening

Minderjarigen zijn in principe handelingsonbekwaam. Dat betekent dat ze hun bankzaken door hun ouders moeten laten doen. Of door een voogd, mochten hun ouders al overleden zijn.

Toch is er een uitzondering gemaakt in de wet. Vanaf 11 jaar mogen minderjarigen zelf een spaarrekening openen. Ze mogen er ook geld op storten. Afhalen kunnen ze ook, maar dan moeten ze wel wachten tot ze 16 jaar zijn en wordt het bedrag beperkt tot 125 euro per maand. Als ze jonger zijn dan 16 of meer geld nodig hebben, moeten hun ouders of hun voogd toestemming geven.

Zelf geld afhalen kan bovendien alleen als de jongere de spaarrekening zelf heeft geopend. Gaat het om een spaarrekening die werd geopend door de ouders, dan kunnen kinderen zelf geen geld afhalen.

Zichtrekening

Voor het openen van een zichtrekening moeten steeds de ouders of de voogden tekenen. Een zichtrekening kan dus niet door de kinderen zelf worden geopend.

Bankkaart

Een minderjarig kind kan zelf geen Bancontact/Mister Cash-kaart aanvragen. Dat moet gebeuren door de ouders of de voogd. Zij kunnen daarbij vastleggen hoeveel hun minderjarige zonen en dochters mogen uitgeven en uit de muur halen. Dat weliswaar binnen bepaalde limieten.

Bij KBC bijvoorbeeld ligt de daglimiet om geld op te nemen op 650 euro. Per week mogen ze niet boven 5.000 euro gaan. Daarnaast kunnen ze nog voor maximum 2.500 euro per week uitgeven aan betalingen. Maar zoals gezegd: de ouders mogen deze limieten zelf omlaag halen.

Worden er geen kaartlimieten bepaald door de ouders of de voogd, dan past KBC zelf volgende limieten toe voor het opnemen van geld: 120 euro per dag en 900 euro per week. En voor het betalen eveneens 900 euro per dag.

Kredietkaart

Je moet 18 zijn alvorens je een kredietkaart van Visa of MasterCard kan krijgen. Dat komt omdat er aan je kredietkaart - de naam zegt het - een krediet is verbonden. Je moet immers pas een hele tijd later betalen.

Beheer

De wettelijke vertegenwoordigers - de ouders of de voogd - staan in voor het beheer van de bezittingen van hun minderjarige kinderen. Ze moeten dat volledig doen in het belang van het kind.

Ze mogen dus geen geld van de rekeningen van hun kind afhalen voor persoonlijke doeleinden. Bijvoorbeeld om op reis te gaan. Dat mag wel voor zaken die het kind aanbelangen. Bijvoorbeeld voor zijn studies.

Een lijst met wat mag en wat niet, is er niet. Het gaat dus om een feitenkwestie. Ouders doen er dan ook best aan om voorzichtig te zijn, willen ze later geen conflict krijgen met hun kinderen.

Vrederechter

Voor een reeks handelingen is sowieso de machtiging van de vrederechter nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor het verkopen van eigendommen eigendommen op naam van het kind of voor het aanvaarden of verwerpen van een erfenis.

JVG

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer