Zeven maanden cel voor man die buren pestte

De Tongerse strafrechter heeft een 49-jarige Hoeselaar veroordeeld tot zeven maanden cel met volledig uitstel omdat hij zijn buren het bloed onder de nagels vandaan pestte. Volgens de rechter was hij zo onverdraagzaam dat de buren geen normaal leven meer konden leiden.

Peter Costermans

De veroordeelde en de burgerlijke partijen wonen sinds enkele jaren naast elkaar in een gesloten bebouwing in Alt-Hoeselt. Volgens het vonnis ontstond er meteen ruzie tussen de buren, met de zeer lage tolerantiedrempel van de 49-jarige als oorzaak, zo luidt het vonnis.

De rechter achtte de man schuldig aan het belagen, of stalken, van het gezin aan de andere kant van de gemeenschappelijke muur, en dat van in de zomer van 2006 tot het voorjaar van 2007. Onderzoek wees uit dat de man zowat voortdurend op de tussenmuren bonkte. Ook schold hij zijn buren regelmatig uit en wierp hij hen obscene verwensingen en gebaren toe. Eenmaal gooide hij met denappels in hun koer, een andere keer spuwde hij naar de auto van de dochter des huizes.

Lawaai

De man verklaarde in de rechtbank dat hij een diabetespatiënt is en dat het hem soms allemaal te veel wordt. Hij zou zich constant geërgerd hebben aan overhangende takken, onkruid in de tuin van de buren en lawaaioverlast. Voor de rechter moest hij echter toegeven dat zijn ergernis over het lawaai niet veroorzaakt werd door feestjes, maar door normale huiselijke geluiden als het verschuiven van stoelen, het aanzetten van de dampkap of een buur die de trap opgaat.

“Het gezin gedroeg zich niet abnormaal, maar de tolerantiedrempel van de beklaagde is zodanig laag dat gewoon leven niet meer mogelijk was voor hen”, schrijft de rechter in het vonnis. “De reacties van de beklaagde staan niet in vergelijking met de situatie en verstoorden op een ingrijpende manier de rust en levenswijze van de familie.”

De man werd veroordeeld tot zeven maanden cel en een boete van 275 euro, beide met volledig uitstel. Aan zijn buren moet hij een totale schadevergoeding betalen van 4.000 euro, plus 650 euro rechtsplegingsvergoeding.

De buren wensten gisteren niet te reageren om geen olie op het vuur te gooien. “Voor ons had de zaak niet zo ver moeten komen. De procureur heeft de zaak voor de correctionele rechtbank gebracht nadat de man weigerde de minnelijke schikking bij de vrederechter te betalen.”

Peter COSTERMANS

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio