Limburgse geschiedenis onder puin

Ook voor historici bij ons is het bang afwachten wat er onder het puin van het dinsdag ingestorte Keulse stadsarchief ligt. “Keulen speelde een erg belangrijke rol in het leven van wat nu Limburg is”, zegt Rijksarchivaris Rombout Nijssen.

kscherpenberg

De aartsbisschop van Keulen stond niet alleen aan het hoofd van de kerkprovincie waarin ook het bisdom Luik lag - waar het toenmalige graafschap Loon (ongeveer het huidige Belgisch-Limburg) bij hoorde.

Hovelingen

De prinsbisschoppen van Luik waren vaak ook keurvorst-aartsbisschop van Keulen. “Ze cumuleerden die machtsposities. Het landsbestuur waar Loon toen onder viel, zat dan wel in Luik. Maar de hofhouding resideerde meestal in Keulen. Er zijn prinsbisschoppen die tijdens hun regering maar maanden in Luik doorbrachten. Dat geldt met name voor de prinsbisschoppen uit het Beierse vorstengeslacht Wittelsbach. Die hielden hof aan de Rijn.

En in die tijd hadden de hovelingen meer in de pap te brokken dan de bureaucratie. De archiefstukken die ons kunnen vertellen wat deze vorsten over onze streken er voor politieke plannen en ideeën op na hielden en hoe ze meespeelden in de grote Europese politiek, bevinden zich in Keulen. Als die archiefstukken verloren zijn, betekent dat een groot verlies.”

Gruitrode

Er zijn nog veel meer banden, ook voor bepaalde Limburgse gemeenten in het bijzonder. Zo was Gruitrode gedurende bijna een eeuw (van 1346 tot 1436) een direct leengoed van de Keulse aartsbisschop. Keulen was ook, tot de stichting van de universiteit van Leuven (1425), de dichtstbij gelegen universiteit.

En Keulen was tenslotte ook een gewichtig handelscentrum. De drukke handelswegen van Keulen naar Brabant en Vlaanderen liepen via Limburg. Laken uit Hasselt, Peer, Maaseik ging via die weg naar de grote markten in Keulen. Ook voor de economische geschiedenis van Limburg was het archief van Keulen dus een belangrijke plek voor bronnenonderzoek. Of het dat blijft, moet de toekomst uitwijzen.

Metronet

Na de instorting van het Historisch Stadsarchief in Keulen, is het aantal vermisten teruggebracht tot twee. De zoektocht naar de twee omwonenden verloopt uiterst moeilijk De instorting dinsdag was vermoedelijk een gevolg van ondergrondse bouwwerken aan het nieuwe metronet.

MW

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio