Vacatures bij de stad

Print
Borgloon - De stad legt een wervingsreserve aan voor vacatures in statutair of contractueel verband van: een voltijds technisch assistent en een voltijds of deeltijds onderhoudspersoneelslid.

Kandidaturen moeten uiterlijk op 23 februari aangetekend worden verzonden of overhandigd tegen ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen (012/67.36.84).

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio