Kredietnemer zit aan zijn limiet

Print
Wie een lening afsluit voor het bouwen, verbouwen of kopen van een woning, leent daarvoor gemiddeld nog 102.270 euro. Dat is minder dan in 2007. Toen bedroeg het gemiddelde nog 105.620 euro. In 2006 was het zelfs nog 106.620 euro. Een bewijs dat de kredietnemer aan zijn limiet zit want de prijzen voor het vastgoed zijn vorig jaar blijven stijgen, zegt KBC.

Met de bouwbeurs Batibouw voor de deur ploegde KBC door zijn portefeuille woonleningen. Het leverde volgende vaststellingen op:

- 85% van de kredietnemers nam vorig jaar een lening met vaste rentevoet voor de hele looptijd. Toch komt er stilaan weer meer belangstelling voor een lening met variabele rente omdat de tarieven daarvan sterk zijn gezakt. - De gemiddelde looptijd van een lening bedraagt zowat 22 jaar. Voor een lening met variabele rentevoet is het 271 maanden, voor een lening met vaste rente wordt dat 267 maanden. - 53% van de kredietnemers is jonger dan 35, 21% leent als hij ouder is dan 45. - De beurscrisis zorgt ervoor dat ouders een minder grote duw in de rug van hun kinderen kunnen geven. Een doorlichting van het eigen klantenbestand leert KBC dat 64,5% van de mensen met een roerend vermogen van meer dan 75.000 euro ouder is dan 50. Slechts 18% is jonger dan 40.

JVG