Brand in Peers Poorthuis

Brand in Peers Poorthuis

Brand in Peers Poorthuis

Peer - Gisteren is rond 17 uur brand ontstaan in de kelderverdieping onder de stadsdiensten in ’t Poorthuis. Afval in een vuilzak had er vuur gevat in een ruimte met veel scheikundige producten.
Door het snelle optreden van twee personeelsleden bleven de gevolgen beperkt tot wat rookschade.

Landmeter Jef Scheelen en Steve Noels van de technische dienst waren als enigen nog aanwezig in de vleugel waar de brand ontstond. “Het brandalarm ging af, en op de displays konden we meteen zien in welke ruimte er iets loos was”, zegt Scheelen. “Steve ging meteen kijken en zag dat er een vuilzak met afval aan het branden was.”

Noels nam een poederblusser en Scheelen de brandslang, waarmee ze de vlammen te lijf gingen. “Ondertussen verwittigden we ook de brandweer.”

Aan de andere kant van ’t Poorthuis, waar het brandalarm ook was afgegaan, gingen de tiental aanwezigen in de bibliotheek en een voordrachtklas met 14 kinderen rustig naar buiten.
De brandweer van Bree kwam met vijf wagens. “Bij aankomst was de brand zo goed als geblust, maar er hing nog wel een dikke zwarte rook,” vertelt brandweerluitenant Marc Pannekoeke.
“Gelukkig waren de twee personeelsleden aanwezig, anders was de schade groter geweest. Wat de oorzaak van de brand was, is moeilijk te zeggen. Mogelijk ging het om een reactie tussen twee chemische producten.”

De brandweer was nog de hele avond bezig met verluchten. De stedelijke diensten kunnen vandaag gewoon aan het werk.

Geert VAN BAELEN


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio