Akkoord over vergoeding boeren voor gasleidingen

Print
De gastransporteur Fluxys heeft met de landbouworganisaties een nieuw akkoord afgesloten. Daarin staan onder meer vergoedingen die boeren krijgen als hun land wordt ingenomen voor de aanleg van een pijpleiding.

De infrastructuur van Fluxys is een onmisbare schakel in de aardgasbevoorrading van de eindverbruikers in België. Zowat 80% van de 3.800 kilometer Fluxys-leidingen ligt in landbouwgebied.

Bij de aanleg van een leiding kunnen landbouwers tijdelijk gedeelten van hun akkers en weiden niet gebruiken. Fluxys betaalt daarvoor vergoedingen en treft tijdens de werken voorzieningen voor onder meer doorgangen en de waterbevoorrading voor het vee.

Om iedereen daarbij op gelijke voet te behandelen, heeft Fluxys nu akkoorden afgesloten met de landbouworganisaties. Dat is belangrijk omdat er de komende jaren belangrijke investeringen in het aardgasnet moeten gebeuren.

JVG