Op internet gekochte Madonna-tickets wellicht ongeldig

Print

Op internet gekochte Madonna-tickets wellicht ongeldig

Bij de recente Sportpaleisconcerten van Coldplay en Tina Turner bleven al tientallen mensen met geblokkeerde tickets in de kou staan. Voor Madonna zijn 65.000 kaartjes in omloop en riskeren honderden kopers niet binnen te kunnen omdat ze hun ticket niet via de officiële weg kochten.

Gelukkigen die zaterdag via de officiële kanalen aan tickets voor Madonna zijn geraakt, kunnen op beide oren slapen. Wie naast kaartjes heeft gegrepen en er op andere manieren alsnog hoopt te bemachtigen, speelt een gevaarlijk spelletje.

“Onze algemene verkoopsvoorwaarden vermelden dat tickets niet mogen worden doorverkocht”, zegt Stefan Esselens van Tele Ticket Service, dat diverse verfijnde technieken en programma’s gebruikt om malafide verkopers te vinden.

Traceren

“Zelfs voor het Madonna-concert in verkoop ging, waren op internet al tickets te koop. Wij proberen de aanbieders te traceren. Daarna brengen we de kopers op de hoogte dat hun tickets op de zwarte lijst staan en geen toegang geven. Wij nodigen hen uit de kaartjes naar ons te sturen, betalen die terug en verkopen ze opnieuw, zoals bepaald in het gentlemen’s agreement met de Economische Inspectie.”

De kans dat u met op internet gekochte tickets op 11 juli aan de toegangspoorten van Werchter strandt, is reëel. Vraag maar aan de tientallen concertgangers die bij de recente doortochten van Coldplay en Tina Turner niet voorbij de scanners aan de ingang van het Sportpaleis zijn geraakt.

Fraude

“Aangezien voor Madonna 65.000 tickets circuleren, gaat dat aantal in Werchter oplopen tot een paar honderd”, meent Esselens. Niet alleen kopers lopen een risico. Als de onfortuinlijke gebruiker van een onwettig verhandeld ticket klacht indient, riskeert de verkoper te worden vervolgd wegens poging tot fraude. Tele Ticket Service wacht niet zo lang en onderzoekt momenteel al alle veilingen van Madonna-tickets op sites als eBay.

“Zodra het nieuw wetsvoorstel van minister Van Quickenborne is goedgekeurd, werken dergelijke websites tegen de wet. Dan is elke verkoop van tickets aan meer dan 10 procent van de oorspronkelijke prijs verboden.”

Gunter JACOBS