Zwartenhoek wordt duur bedrijventerrein

Hamont-Achel - De Hamse gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zwartenhoek goedgekeurd. Het gebied past binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA).

“De samenwerkingsovereenkomst geldt voor nv De Scheepvaart, de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM), POM Limburg en de gemeente Ham”, zegt burgemeester Dirk De Vis (CD&V).
“De financiële impact voor de gemeente is beperkt omdat de Scheepvaart zal instaan voor de ontwikkeling van de watergebonden gebieden, en LRM voor de niet-watergebonden gebieden. Wat wel vast staat, is dat het om een heel duur bedrijventerrein zal gaan. De vraag kan dan ook gesteld worden of de kostprijs van het hele project wel binnen de voorgestelde raming zal vallen, zeker door de vele onteigeningen die moeten gebeuren.3

Een juiste datum meedelen aan de bewoners kan de Hamse burgemeester niet. “Eerst moet nu de volgende stap gebeuren, namelijk het goedkeuren van het ruimtelijk uitvoeringsplan. We hopen dat we dat nog dit jaar kunnen goedkeuren. We hebben vanuit de gemeente ook aangedrongen op een sociale begeleiding voor de bewoners. Pas als dat allemaal is gebeurd, kunnen we het gebied verwerven.”

De oppositie onthield zich bij de stemming. Vandezande (Open VLD): “Er is immers geen formeel standpunt gevraagd aan de bewoners, en de opvolging van het dossier is ondermaats.”

Het gemeentebestuur erkent dat de onzekerheid niet aangenaam is voor de bewoners, die niet weten wat hen juist boven het hoofd hangt en welke vergoeding ze voor hun eigendom zullen krijgen. “Maar als we deze samenwerkingsovereenkomst niet goedkeuren, geven we alles uit handen en hebben we als gemeente geen inbreng meer”, zegt De Vis. Ook Ludo Sannen (sp.a-Groen!) betreurt dat de hele procedure zo lang duurt, “zeker omdat LRM toch werkt met heel wat middelen van de overheid”.

DiMa
Meerderheid: CD&V (9), sp.a-Groen! (3)
Oppositie: Open VLD (6), Vlaams Belang (3)


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio