Busverbod voor amokmakers op het openbaar vervoer

Wie het te bont maakt op bus en tram, loopt binnenkort het risico op een busverbod. De Vlaamse Regering keurde vandaag een ontwerpdecreet goed dat het mogelijk zal maken om personen tijdelijk van het openbaar vervoer te weren.

wverhaert

Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt: "De veiligheid van de reizigers en chauffeurs is iets waar ik niet wil op afdingen. Het verstoren van de openbare orde, agressie en vandalisme zijn een bedreiging voor de veiligheid, maar ook voor de kwaliteit van het openbaar vervoer."

Sanctieambtenaar

Om het busverbod uit te voeren zal een Vlaamse Sanctieambtenaar worden aangesteld. De Vlaamse regering zal op een later tijdstip bepalen welke inbreuken precies voor een toegangsverbod in aanmerking zullen komen. Het zal gaan om ernstige feiten zoals agressie en ernstig vandalisme. De belangrijkste zaken die het ontwerpdecreet regelt zijn:

1. De toegang tot het voertuig ontzeggen

Alle bestuurders en controleurs van de Lijn hebben nu al de bevoegdheid de toegang tot een voertuig te ontzeggen aan personen die zich niet aan reizigersverplichtingen houden.

2. Onmiddellijke Veiligheidsmaatregel (maximaal 7 dagen)

Een onmiddellijk busverbod dat wordt opgelegd op het moment van de feiten. Het verbod wordt opgelegd door een bevoegd persoon, zoals een officier van gerechtelijke of van bestuurlijke politie. Ofwel door een ambtenaar of een personeelslid met bijzondere bevoegdheid.

3. Veiligheidsmaatregel (maximaal 3 maanden)

Binnen de 7 werkdagen na vaststelling van de feiten kan een Vlaamse sanctieambtenaar een busverbod opleggen of de onmiddellijke beveiligingsmaatregel uit punt 2 verlengen. Het toegangsverbod als veiligheidsmaatregel wordt genomen in afwachting van een eventueel administratief of gerechtelijk antwoord.

4. Administratieve sanctie (van 3 maanden tot 5 jaar)

Dit is werkelijk een administratieve sanctie. Zij kan enkel worden uitgesproken door een Vlaamse sanctieambtenaar tegen personen ouder dan 14 jaar.

Het ontwerp van decreet voorziet uitgebreide procedurele waarborgen ter vrijwaring van de rechten van verdediging. Deze waarborgen staan een snelle administratieve afhandeling niet in de weg.

5. Administratieve geldboete

Wanneer iemand het busverbod overtreedt, bedraagt de administratieve geldboete 500 euro. Bij herhaling wordt dit bedrag verdubbeld. De controle op het busverbod zal vooral gebeuren door de controleurs van de Lijn.

Het ontwerpdecreet wordt nu voor advies overgemaakt aan de Mobiliteitsraad en de Raad van State.

Lees er alles over op de expertenpagina van John De Wit.