"Wij willen terug een stabiele bank!"

De vakbonden van Dexia reageren voorzichtig op de aangekondigde reorganisatie. LBC-NVK benadrukt dat mogelijke inleveringen gepaard moeten gaan met een duidelijke langetermijnvisie.

wverhaert

"Wij willen terug een stabiele bank!", luidt het. "Die garanties zijn op vandaag niet gegeven. Wat na 2009? Zullen de geplande maatregelen volstaan om Dexia opnieuw haar plaats te geven in het bancaire landschap?"

De bonden van Dexia kregen vrijdagmorgen in een bijzondere Europese ondernemingsraad meer info over een hervormingsplan. Er komt een herschikking van de activiteiten en een vermindering van het risiconiveau. Bovendien zullen de activiteiten in kleine en exotische filialen worden afgebouwd of stopgezet.

900 ontslagen, 349 in ons land

Het transformatieplan dat al in november 2008 werd aangekondigd, maakte gewag van een algemene kostenbesparing van 15 procent voor de komende drie jaar. Concreet voor 2009 komt dit neer op een schrapping van 900 banen in de groep Dexia.

Voor alle Belgische entiteiten samen, raamt de directie het banenverlies op 349. De directie bevestigt dat de ongeveer 300 al geplande vertrekken in Dexia Bank België in dit globale cijfer inbegrepen zijn.