Dexia zet 350 werknemers op straat in België

Dexia schrapt dit jaar wereldwijd 900 banen. 349 Werknemers verliezen hun baan in ons land. De besparingen passen in een pakket maatregelen om 200 miljoen euro te besparen. Het aandeel van Dexia noteert omstreeks 12.38 uur ruim 6 procent lager, net onder 2,5 euro.

jvangeyte

Lees het persbericht van Dexia (PDF).

In 2008 leed de financiële groep een verlies van 3 miljard euro. Dit gebeurde vooral bij de Amerikaanse dochter FSA, die inmiddels is verkocht.

"Zoals we verwachtten, is de storm op de financiële markten niet afgenomen", verklaart gedelegeerd bestuurder Pierre Mariani. "De snelle uitvoering van het hervormingsplan is meer dan ooit noodzakelijk." Mariani kondigde 900 ontslagen aan. 349 Daarvan vallen in ons land.

"Het aantal naakte ontslagen blijft beperkt", zegt Jean-Luc Dehaene, voorzitter van de raad van bestuur van Dexia. Ongeveer de helft van de 350 Belgische ontslagen zullen via natuurlijke afvloeiingen gebeuren.

Gevolgen

Het slechte jaar dat Dexia achter de rug heeft, heeft gevolgen voor iedereen. Het personeel moet een besparingsplan slikken, het management krijgt geen bonus over 2008, de bestuurders zien hun bezoldiging verminderd en aan de aandeelhouders wordt gevraagd af te zien van een dividend over 2008.

Internationaal

De raad van bestuur heeft de volgende voorstellen goedgekeurd:

  • In Australië, Oost-Europa (met uitsluiting van Dexia Banka Slovensko), Mexico, India en Scandinavië worden de activiteiten stopgezet. Ze zouden worden verkocht of overgeheveld naar partners.
  • In het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika worden de activiteiten aanzienlijk afgebouwd.
  • In Japan, Duitsland en Zwitserland blijven de vestigingen bestaan om platformen in stand te houden die toegang geven tot de herfinancieringsbronnen.
  • In Frankrijk, België en Luxemburg, Italië en op het Iberisch schiereiland wordt de commerciële franchise bevestigd.
  • Geen dividend

    De top van Dexia heeft ook besloten op de volgende algemene vergadering van aandeelhouders voor te stellen om voor 2008 uitzonderlijk geen dividend uit te keren.

    JVG