Antwerpen bevoegd voor gevangenen Hasselt, Mechelen

Maandag wordt de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank (SURB) bevoegd voor alle Hasseltse en Mechelse gevangenen met straffen van meer dan drie jaar, die vervroegd vrij willen komen.

wverhaert

Momenteel moeten de gedetineerden van Hasselt nog naar Gent en die van Mechelen naar Brussel. Vooral de Limburgers hadden serieuze klachten over nutteloze en langdurige verre verplaatsingen naar Gent.

Dat probleem is nu opgelost door voormalig justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V). Op 1 februari wordt de nieuwe regeling van kracht.

De eerste kamer van de Antwerpse SURB blijft bevoegd voor alle gevangenen van Antwerpen, Hoogstraten, Merksplas, Wortel en Turnhout.

De SURB is een rechtbank die beslist over alle invrijheidstellingen van gevangenen met een straf van meer dan drie jaar. In de toekomst zal ze over alle vrijlatingen beslissen.

Voor meer informatie over deze wet zie de expertensite van John De Wit.

JDW