Modrikamen verwerpt akkoord Fortis, Deminor nog niet

Het Brusselse advocatenbureau Modrikamen, dat de misnoegde aandeelhouders van Fortis vertegenwoordigt, roept zijn cliënten op om het vrijdag bereikte akkoord niet te aanvaarden. Deminor, een andere vertegenwoordiger, neemt voorlopig een afwachtende houding aan.

kscherpenberg

De aandeelhouders verliezen volgens Modrikamen nog te veel geld. "Het nieuwe akkoord is een stap van 5,5 miljard euro in de goede richting, maar uiteraard niet voldoende", aldus vennoot Laurent Arnauts. "Er wordt niets geregeld voor Fortis Bank, toch een bedrag van 9 miljard euro, en ook niet voor Fortis Nederland. Tenzij er nog voetnootjes zijn in die akkoorden, zullen die niet kunnen worden goedgekeurd door de algemene vergadering, ten minste niet door de mensen die wij raad geven."

Het advocatenkantoor Modrikamen zorgde ervoor dat de verkoop van Fortis via het Brusselse hof van beroep werd bevroren.

Deminor

Deminor, dat een groep kleine aandeelhouders vertegenwoordigt, klinkt net iets positiever. "Het is een stap in de goede richting, maar natuurlijk moeten we bekijken of het behouden van de verzekeringen beter is dan het verkrijgen van 5,7 miljard cash die daarvoor initieel was overeengekomen", aldus Eric Bomans van Deminor.

"Anderzijds moeten we nu ook gaan zien wat we doen met de structuur waarin de zogenaamde toxische kredieten zich bevinden. Fortis zal daarin een kleinere participatie nemen en alles hangt er natuurlijk ook vanaf hoe die structuur wordt opgezet zodanig dat we die goed kunnen waarderen en dan dat alles opnemen in het gezamenlijk plaatje."