Ophaalgebouw wordt omgebouwd tot school

Het mijnterrein in Heusden-Zolder moet omgevormd worden tot een “Eco-Living-Village”. Dat is althans het plan van studiebureau Nelson Inspires, dat in opdracht van de gemeente Heusden-Zolder en LRM een nieuwe invulling voor het terrein uitwerkte.

De studie spreekt onder meer van een ecotreintje naar het station van Zolder, een ecoparking met zonnepanelen, een gezond restaurant en energiearme woongelegenheden.

“Eco staat voor duurzame, ecologisch verantwoorde ontwikkeling, Living legt de link naar levenskwaliteit en Village geeft het commerciële en functionele aspect aan, de ontmoetingsfunctie ook eigenlijk”, legt burgemeester Sonja Claes uit. Het plan omvat zowel een groene school, als winkels, kantoorruimte, ontspanningsmogelijkheden en handel- en demoruimtes rond duurzaam bouwen.

“Vooraleer het project wordt uitgewerkt, gaan we deze visie omzetten in een masterplan. Hoe we dit allemaal zullen betalen? We zullen een externe adviseur aanwerven die zal uitzoeken hoe we dit best aanpakken. Het is ook de bedoeling om privé-investeerders aan te trekken en een privaat-publieke-samenwerkingsverbanden (PPS) uit te werken.”

Duurzaam

De duurzame nieuwbouw van het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) lijkt alvast perfect te kaderen in die plannen. Claes: “Ik ben dan ook zeer gelukkig te mogen stellen dat de subsidiëring rond is om het CVO in het Ophaalgebouw te realiseren. Dat wordt een duurzame school, dus met zo weinig mogelijk externe energie. Maar dan ook aangevuld met andere opleidingen. We hebben ook gesprekken lopen met Syntra bijvoorbeeld. Maar een duurzame school past perfect in het geheel van duurzaam wonen waar we de nadruk op leggen.

Dit jaar zullen we alle plannen moeten uitwerken, alle neuzen in dezelfde richting moeten krijgen en financiële partners moeten vinden. Pas in 2010 kunnen we spreken over echte uitvoeringstermijnen. Het nieuwe CVO wordt alvast voor 70% betoelaagd. Ook de geklasseerde machines zullen behouden blijven, van een deklassering is dus geen sprake meer. Anders mogen we al sowieso vijf jaar bijtellen.”

Bert HOUBRECHTS

PeC


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio