Geen kermis meer in Beringen door nieuw reglement?

Zowat twintig foorreizigers hebben gisteren tijdens een protestactie hun ongenoegen geuit over het nieuwe kermisreglement. Volgens hen wordt daarin geen rekening gehouden met hun verzuchtingen en komt daardoor de veiligheid en de leefbaarheid van de kermissen in het gedrang.

p>“Voortaan mogen we pas op vrijdag de markt oprijden”, zegt woordvoerster Viviane Peeters. “Ondertussen hebben we wel al op woensdag onze vorige standplaats moeten verlaten. Waar moeten we dan op donderdag verblijven? Waar kunnen we dan water en elektriciteit krijgen? Logistiek is dit niet alleen moeilijk, maar ook gevaarlijk. Bepaalde attracties moeten door onafhankelijke instanties gecontroleerd worden. Maar om de nodige reparaties uit te voeren, wordt de hersteltijd bijzonder krap, omdat we op zaterdagavond al open moeten. De foorreizigers arriveren allemaal tegelijk op vrijdag en moeten dan dicht op mekaar werken en manoeuvreren, wat binnen dat korte tijdsbestek erg moeilijk en gevaarlijk is. Ook ons familiaal leven komt in het gedrang: onze kinderen verblijven in een internaat en moeten in het weekend opgehaald worden. Dat moet allemaal tussendoor en halsoverkop gebeuren.”

Randanimatie

De foorreizigers hebben er geen bezwaar tegen dat ze op zaterdag moeten openen, maar vragen dan wel dat het stadsbestuur voor bijkomende activiteiten of randanimatie zorgt. Viviane Peeters: “Zonder bijkomende attracties als een avondmarkt, vuurwerk of een bal komen er geen extra bezoekers opdagen. Waar we het ook niet mee eens zijn, is dat alle kermissen over één kam geschoren worden. Er is nochtans een duidelijk onderscheid tussen centrum- en wijkkermissen. Tervant, Stal, Korspel: die kermissen zijn praktisch dood. Toch moeten de attracties daar in dezelfde tijd opgesteld worden en krijg je daar zonder nevenactiviteiten op zaterdagavond geen volk over de vloer. Wij hebben herhaaldelijk schepen van Lokale Economie Ahmet Koç gecontacteerd. Hij stelde voor om een werkgroep voor de foorreizigers op te richten, maar daar is niets van gekomen. Ook het contact van een delegatie van de kermisbond Hand in Hand met schepen Dave Schops bleef zonder gevolg.”

Schepencollege

Diensthoofd Peter Douven nam bij afwezigheid van de burgemeester en de schepenen de bezwaren in ontvangst. “Uw protest zal op het schepencollege besproken worden”, beloofde hij.

Roger VANHOUDT


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio