thumbnail: null
thumbnail: null

Stroomcentrale op biogas in elke gemeente van Noord-Limburg

Energiebedrijf Eneco wil in elke gemeente van Noord-Limburg een biogascentrale bouwen om met mestoverschotten van veehouders groene stroom te produceren. Eneco heeft hier ook plannen om een grote gasgestookte centrale aan het Albertkanaal te bouwen, en is kandidaat om industrieparken volledig autonoom op groene energie te laten draaien.

kscherpenberg

Eneco België heeft een heus Limburgplan in de schuif liggen. “Limburg heeft een streepje voor”, knikt directeur Michaël Corten uit Zonhoven. “Een provincie waarvan de gouverneur zegt dat ze tegen 2020 CO2-neutraal moet zijn, daar moeten wij mee aan tafel zitten.”

Eneco is een Nederlands energiebedrijf met gemeentelijke aandeelhouders en een omzet van 5 miljard euro, 5.000 personeelsleden en 2 miljoen klanten.

Genks stadhuis

In België is Eneco een van de nieuwe producenten en leveranciers die na de vrijmaking van de energiemarkt in 2003 zijn opgedoken. Het bedrijf heeft zijn hoofdzetel in Mechelen, stelt 60 mensen tewerk en richt zich voorlopig op industriële klanten, zoals Lidl, InBev, Nike, Nitto en Vasco. Het stadhuis van Genk ligt vol met zonnepanelen van Eneco.

Eneco wil uitgroeien tot de nummer één in duurzame energie in België. Het bedrijf heeft nog maar 100 megawatt vermogen in huis, maar koestert grootse plannen met windturbines op land en in zee, zonnepanelen, biogas- en biomassa-centrales. “Een centrale op biogas lijkt vrij klein, maar het is de groenste technologie met het hoogste rendement”, zegt technisch manager Erik Meers. “In zo’n biogascentrale vergisten we mest, energieteelten (maïs of hout) en nevenstromen van de voedingsindustrie tot gas, waarmee we stroom opwekken. Op de met zware metalen vervuilde gronden in de Noorderkempen kunnen we energiegewassen telen en we doen iets aan het mestoverschot. Bovendien bouwen we stille centrales, die niet ruiken en geen extra transporten opleveren.”

Noorderkempen

Eneco heeft nu nog maar één biogascentrale in dienst in Diksmuide en wil er in Limburg en West-Vlaanderen zo’n acht per jaar bijbouwen. Een centrale is goed voor 24 giga- Wattuur, genoeg voor de jaarlijkse behoefte van 7.500 gezinnen. “We hebben ook de technologie en het kapitaal om industrieparken of grote bedrijven CO2-neutraal te maken”, zegt directeur Corten.

Eneco is ook van plan een grote gasgestookte centrale te bouwen van 960 megawatt. Het bedrijf zoekt een locatie langs het Albertkanaal (voor de koeling), maar wil nog niet zeggen in welke gemeente. Een eerste poging in Beringen mislukte omdat het stadsbestuur de gronden niet verkocht. “We staan nu dicht bij een akkoord voor een andere locatie”, zegt Corten. “Ik weet het, gas is een fossiele brandstof en niet helemaal duurzaam, maar we hebben die centrale nodig om de pieken in het verbruik op te vangen. We gaan wel werken met CO2-opslag.”

Houtsoorten

Eneco zoekt tot slot in Limburg, Gent en Luik locaties om biomassacentrales te bouwen. “Daar verbranden we lokale of geïmporteerde houtsoorten. Dat kan op plaatsen langs het kanaal of industrieparken die men CO2-neutraal wil maken. We denken ook aan kleinschaliger projecten om bijvoorbeeld woon- of kantoorwijken van groene energie te voorzien.”

Guy THUWIS

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio