Riemst vraagt 53 000 euro subsidies voor milieuprojecten

Het college van burgemeester en schepenen besliste donderdag 22 januari om subsidies aan te vragen voor vijf milieuprojecten voor een bedrag van 53 000 euro.

ksleurs

Op 14 april 2008 ondertekende de gemeente Riemst een samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met als thema's instrumentarium, afval, milieuverantwoord productgebruik, water, hinder energie, mobiliteit, natuur, bodem en duurzame ontwikkelingen. In het kader van deze thema's kan de gemeente jaarlijks projecten uitvoeren waarvoor er subsidie kan aangevraagd kan worden.

Dit zijn de uitgekozen projecten voor 2009:

1. Aanleg van een groendak voor de gemeentelijke bibliotheek.

2. Een speelboomgaard in Membruggen.

3. Relighting van de Waterburcht Millen.

4. Aankoop van een perceel voor natuurontwikkeling.

5. Project akkervogels -Grauwe gors wintermaatregelen, subsidie voor beheersmaatregelen, educatieve tentoonstelling.

Edgard Bronckaers

Dit artikel werd geschreven door een burger en kadert in het project 'Burgerjournalistiek'. Wil je ook graag artikeltjes schrijven? Lees dan het artikel over dit project.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio