Sociaal wooncomplex in centrum Dilsen

Afgelopen vrijdag vond de officiële opening plaats van het woonproject aan de Europalaan, in Dilsen-Stokkem. Na dertien jaar volgehouden inspanningen kon de Socialistische mutualiteit en vakbond eindelijk hun intrek nemen in een nieuw kantoor.

ksleurs

De realisatie van tien sociale woningen en een commercieel gedeelte kwam tot stand na samenwerking tussen bouwmaatschappij "Ons Dak", de Voorzorg en ABVV.

Voorbeeldproject

De inhuldiging van het woonproject in het centrum van Dilsen ging gepaard met veel lof over de realisatie. In hun speeches spraken alle genodigden over een voorbeeldproject voor kleinere centra. Volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur "Ons Dak", Dirk Verlaak, is het belangrijk om de mensen te laten zien dat de combinatie van degelijke en mooie woningen hand in hand kunnen gaan. Hij duidde op een uitzonderlijk vruchtbaar jaar in 2008.

"Dit is een belangrijk moment en dit is belangrijke grond", zegt gedeputeerde Sylvain Sleypen. De député startte er zijn politieke carrière. "Dit gebouw vervult een belangrijke maatschappelijke functie in het centrum."

Vlaams minister van Wonen, Marino Keulen, begon zijn toespraak met een tikkeltje humor. "Ik sta hier vandaag op gewijde rode grond", glimlachte hij. De minister benadrukte dat hij in zijn functie enkel resultaat kan boeken door goede samenwerking met lokale partners. "Het is sociaal maatschappelijk van groot belang dat er aan stadskernvernieuwing wordt gedaan", verklaart hij.

In zijn betoog deelde de minister mee dat het investeringsbudget van 450.000.000 euro voor sociale huisvesting in de toekomst zal verhoogd worden tot 1.200.000.000 euro. "Het is onze taak om mensen te helpen die het niet op eigen kracht kunnen."

In zijn rede sprak Marino Keulen tevens over een uniek grond- en pandenbeleid in Dilsen-Stokkem. "Ik mag hopen dat deze vorm van beleid andere steden en gemeenten aanspoort om dit voorbeeld te volgen."

Bewoners

De minister richtte zijn aandacht ook naar de tien gezinnen die onderdak vonden in het woninggebouw. "Ik wens van harte dat dit huis een échte thuis zal worden."

Na afloop van de speeches werden de tien gezinnen op de voorgrond gevraagd. De prominenten overhandigden een mooi boeketje bloemen aan hen allen. Het aanwezige publiek werd door de bewoners uitgenodigd om een kijkje te nemen in hun woning. Ook het kantoor van de Voorzorg en ABVV stond open voor geïnteresseerden.

Gemeenteraadslid, Jan Braun, weet dat er ongeveer 46% van de stadsinwoners aangesloten zijn bij de Voorzorg. "Dit is dankzij het voortreffelijke werk van de bodes", vertelt hij."Dankzij dit nieuwe kantoor kan er een nog betere service geboden worden. De grootste uitdaging zal zijn om nieuwe leden te werven en 50% te halen", blikt hij vooruit.

Marijke Franken

Dit artikel werd geschreven door een burgerjournalist. Wilt u meer informatie over ons project burgerjournalistiek of hebt u zin om zelf artikels te schrijven voor hbvl.be? Mail ons dan!

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio