Sloopwerken Doel verhinderd door actievoerders

In het centrum van Doel zouden dinsdag opnieuw enkele woningen gesloopt worden, in opdracht van de huisvestingsmaatschappij Linkerscheldeoever. Actievoerders van Doel 2020 hebben dat ondertussen verhinderd. Ze bezetten de werf. De politie heeft voorlopig nog niet ingegrepen, maar is wel aanwezig.

ikerremans

Volgens actiecomité Doel 2020 gebeuren de sloopwerken "totaal onaangekondigd en willekeurig". Het vroegere restaurant Saeftinghe is het eerste gebouw dat gesloopt moet worden. "Uitgerekend een gebouw dat de kunstenaarsgemeenschap van Doel graag had opgeknapt voor tentoonstellingen en evenementen. Het is geen toeval dat men hier start met de afbraakwerken", vertelt Jan Creve van Doel 2020.

Vergunningen

Maatschappij Linkerscheldeoever zegt dat ze enkel de beslissing van de Vlaamse regering van maart 2007 verder uitvoert. Tot hiertoe zijn al 62 woningen in Doel gesloopt en de maatschappij heeft nog 36 andere geldige sloopvergunningen. "Zowel de rechtbank van Dendermonde als de Raad van State hebben in verschillende procedures de Maatschappij toegelaten om de sloopwerken verder te zetten", zegt de directeur Daan Schalck.

Maatschappij Linkerscheldeoever haalt ook een recente enquête aan. Daaruit blijkt dat de meeste oorspronkelijke Doelenaars voorstander zijn van de voortzetting van de sloopwerken. "Wie zijn huis in der minne heeft verkocht, kan geen inspraak meer hebben over de toekomst van het pand", wimpelt Jan Creve af.