Werkloosheid in bouw stijgt 15 procent

In december telde de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 12.463 werklozen in de verschillende bouwberoepen. Dat zijn er 1.668 of 15% meer dan een jaar eerder.

jvangeyte

De stijging is ook groter dan in de rest van de economie. Daar steeg de werkloosheid me. Gemiddeld nam de werkloosheid in Vlaanderen van december 2007 tot december 2008 maar met 4%.

De bouw is niettemin nog steeds een krachtige schepper van arbeidsplaatsen. Zo steeg het aantal werknemers in de Vlaamse bouw van begin 2005 tot midden 2008 van 116.109 tot 130.367. Dit is een toename met 14.258 werknemers of 12%. Bovendien creëert elke job in de bouwbedrijven volgens de Vlaamse Confederatie Bouw zelf nog eens één bijkomende baan in verwante sectoren, met name bij producenten, leveranciers, studiebureaus enz.

Tot midden vorig jaar bleef de tewerkstelling ook op peil. Sindsdien strooit de financiële en economische crisis roet in het eten.

Vacatures

De voorbije maanden steeg het aantal werklozen in de bouwberoepen. Tegelijk daalde het aantal vacatures. In 2007 ontving de VDAB nog 15.945 vacatures van bouwbedrijven.

In 2008 was dit aantal gedaald tot 14.735.

De Vlaamse Confederatie Bouw dringt dan ook aan op een krachtig bouwrelancebeleid. De belangenorganisatie vraagt dat de Vlaamse overheid haar investeringen zou opdrijven en zou versnellen. (jvg)