Wat kan je studeren in Limburg?

AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE

ksleurs

Prof Ba Biotechnologie: PHL

Prof Ba Groenmanagement: PHL

ARCHITECTUUR

BaMa Architectuur: PHL

INTERIEURARCHITECTUUR

BaMa Interieurarchitectuur: PHL

AUDIOVISUELE KUNSTEN

BaMa Animatiefilm: KHLim

BaMa Communicatie- en Multimedia design: KHLim

BaMa Televisie-Film: KHLim

BEELDENDE KUNSTEN

BaMa Fotografie: KHLim

BaMa Grafisch ontwerp: KHLim, PHL

BaMa Vrije kunsten juweelontwerp en edelsmeedkunst: PHL

BEDRIJFSMANAGEMENT

Prof Ba Accountancy-fiscaliteit: KHLim, XIOS, PHL

Prof Ba Financie- en verzekeringswezen: KHLim, XIOS, PHL

Prof Ba Logistiek Management: KHLim, PHL

Prof Ba Marketing: KHLim, PHL

Prof Ba Milieumanagement: KHLim

Prof Ba Rechtspraktijk: KHLim, PH

BIOLOGIE

Acad Ba Biologie: UHasselt

BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE

Prof Ba Medische laboratoriumtechnieken: KHLim

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

Acad Ba Biomedische wetenschappen: UHasselt

Ma Klinische moleculaire wetenschappen: UHasselt

Ma Milieu en gezondheid: UHasselt

Ma Bio-elektronica en nanotechnologie: UHasselt

BOUW

Prof Ba Bouw: XIOS

CHEMIE

Prof Ba Biochemie: KHLim

Prof Ba Chemie: KHLim

Prof Ba Procestechnologie: KHLim

Acad Ba Chemie: UHasselt

COMMUNICATIEMANAGEMENT

Prof Ba Commerciële communicatie: XIOS

Prof Ba Public relations en voorlichting: XIOS

ELEKTROMECHANICA

Prof Ba Automatisering: KHLim

Prof Ba Elektromechanica: KHLim

Prof Ba Klimatisering: KHLim, XIOS

Prof Ba Onderhoudstechnologie: KHLim, XIOS

ELEKTRONICA-ICT

Prof Ba Elektronica: KHLim

Prof Ba ICT: KHLim

Prof Ba Elektronica-ICT: XIOS

ELEKTROTECHNIEK

Prof Ba Elektrotechniek: KHLim

ERGOTHERAPIE

Prof Ba Ergotherapie: PHL

FYSICA

Acad Ba Fysica: UHasselt

GENEESKUNDE

Acad Ba Geneeskunde: UHasselt

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN

Acad Ba Bouwkunde: XIOS

Acad Ba Chemie: KHLim

Acad Ba Elektromechanica: KHLim, XIOS

Acad Ba Elektronica-ICT: XIOS, KHLim

Acad Ba Nucleaire Technologie: XIOS

Acad Ba Verpakkingstechnologie: XIOS

Ma Elektronica: KHLim

Ma ICT: KHLim

Ma Biochemie: KHLim

Ma Elektrotechniek: KHLim

Ma Automatisering: KHLim

Ma Chemie: KHLim

Ma Elektromechanica: KHLim, XIOS

Ma Elektronica-ICT: XIOS

Ma Bouwkunde: XIOS

Ma Nucleaire technologie: nucleaire + medisch-nucleaire technieken: XIOS

Ma Nucleaire technologie: milieutechnologie-radiochemie: XIOS

Ma Verpakkingstechnologie: XIOS

INFORMATICA

Acad Ba Informatica: UHasselt

Ma Databases: UHasselt

Ma Multimedia: UHasselt

Ma Human-Computer interaction: UHasselt

JOURNALISTIEK

Prof Ba Journalistiek: XIOS

KINESITHERAPIE

BaMa Kinesitherapie: PHL

MANAGEMENT (ENGELS)

Ma Business studies: UHasselt

Ma Management information systems: UHasselt

MILIEUZORG

Prof Ba Milieuzorg: KHLim

OFFICE MANAGEMENT

Prof Ba Bedrijfsvertaler-tolk: KHLim, XIOS, PHL

Prof Ba Management Assistant: KHLim, XIOS, PHL

Prof Ba Medical Management Assistant: PHL

ONDERWIJS

Prof Ba Kleuteronderwijs: KHLim, XIOS

Prof Ba Lager onderwijs: KHLim, XIOS

Prof Ba Secundair onderwijs: KHLim, XIOS, PHL

Prof Ba Onderwijs (in avondonderwijs): KHLim

ORTHOPEDAGOGIE

Prof Ba Orthopedagogie: KHLim

POP & ROCKMUZIEK

Prof Ba Muzikant: PHL

Prof Ba Muziektechniek: PHL

Prof Ba Muziekmanagement: PHL

PRODUCTDESIGN

BaMa Productdesign: KHLim

RECHTEN

Acad Ba Rechten: UHasselt

SOCIAAL WERK (Maatschappelijk assistent)

Prof Ba Maatschappelijk werk: XIOS

Prof Ba Personeelswerk: XIOS

STATISTICS (ENGELS)

Ma Applied statistics: UHasselt

Ma Biostatistics: UHasselt

Ma Bioinformatics: UHasselt

TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN (TEW)

Acad Ba Toegepaste economische wetenschappen: UHasselt

Acad Ba Handelsingenieur: UHasselt

Acad Ba Handelsingenieur in de beleidsinformatica: UHasselt

Ma Accountancy en financiering (TEW): UHasselt

Ma Marketing (TEW): UHasselt

Ma Beleidsmanagement (TEW): UHasselt

Ma Innovatie en ondernemerschap (TEW): UHasselt

Ma Operationeel management en logistiek (handelsingenieur): UHasselt

Ma Technologie-, innovatie- en milieumanagement (handelsingenieur): UHasselt

Ma Accountancy en financiering (handelsingenieur): UHasselt

Ma Marketing (handelsingenieur): UHasselt

Ma Handelsingenieur in de beleidsinformatica: UHasselt

TOEGEPASTE INFORMATICA

Prof Ba Applicatie-ontwikkeling: XIOS, PHL

Prof Ba Systemen en netwerkbeheer: XIOS, PHL

Prof Ba Software-management: PHL

TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT

Prof Ba Toerisme en recreatiemanagement: XIOS

VERKEERSKUNDE

Acad Ba Verkeerskunde: UHasselt

Ma Mobiliteitsmanagement: UHasselt

Ma Verkeersveiligheid: UHasselt

VERPLEEGKUNDE

Prof Ba Geriatrische verpleegkunde: KHLim

Prof Ba Kinderverpleegkunde: KHLim, PHL

Prof Ba Psychiatrische verpleegkunde: KHLim, PHL

Prof Ba Sociale verpleegkunde: KHLim, PHL

Prof Ba Ziekenhuisverpleegkunde: KHLim, PHL

Ma Verpleegkunde en Vroedkunde: KHLim

VROEDKUNDE

Prof Ba Vroedkunde: KHLim, PHL

Ma Verpleegkunde en Vroedkunde: KHLim

WISKUNDE

Acad Ba Wiskunde: UHasselt

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Prof Ba: professioneel gerichte bachelor

Acad Ba: academisch gerichte bachelor

Ma: master

BaMa: bachelor + master

KHLim: Katholieke Hogeschool Limburg

XIOS: XIOS Hogeschool Limburg

PHL: Provinciale Hogeschool Limburg

UHasselt: Universiteit Hasselt