Vlaamse vrouw wil twee kinderen

Twee kinderen blijven de norm, hoogopgeleiden willen minder kinderen maar slagen er niet in het gewenste aantal te krijgen en een gezinsvriendelijk beleid zorgt voor een hoger geboortecijfer. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek ‘Kinderwens in Vlaanderen’ van de Studiedienst van de Vlaamse Regering.

mgeysmans

1. Stijging geboortecijfer

Na een sterke daling in de jaren zestig schommelt het gemiddeld aantal kinderen per Vlaamse vrouw al jaren rond 1,5. Verrassend is de stijging van dit cijfer sinds 2003, tot het hoogste niveau sinds 1979 in 2006. “Jonge vrouwen krijgen vroeger kinderen, vrouwen ouder dan dertig maken een inhaalbeweging”, verklaart onderzoekster Christine Van Peer. “Maar het is nog te vroeg om van een trend te spreken.” Toch blijft het geboortecijfer ver onder het vervangingsniveau (2,07). Dat betekent dat er niet genoeg kinderen geboren worden om de bevolking op peil te houden. De gevolgen voor de vergrijzing zullen volgend jaar al duidelijk worden in ons pensioen- en zorgstelsel, zeggen de onderzoekers.

2. Twee kinderen blijft norm

De kinderwens bij Vlaamse vrouwen ligt sinds de intrede van anticonceptie in de jaren ‘70 hoger dan het aantal kinderen dat men werkelijk krijgt. Al sinds de jaren tachtig willen vrouwen het liefst twee kinderen. “In 2003 was dat voor 50 procent van de vrouwen nog steeds het ideaal”, zegt Van Peer.

3. Kind is geen statussymbool

In de jaren negentig wilden hoogopgeleide vrouwen nog meer kinderen dan laagopgeleide vrouwen. Zij hebben meer middelen en een hoger inkomen, zegt Van Peer. “Dan kan je kinderen zien als statussymbool.” In 2003 was er niet langer een significant verschil tussen beide groepen. Toch slagen hoogopgeleiden er veel moeilijker in om het gewenst aantal kinderen te realiseren. “Ze beginnen er later aan, en hebben dus minder tijd om kinderen te krijgen”, aldus Van Peer.

4. Gezinsvriendelijk beleid werkt

Werk- en prestatiedruk en een moeilijke evenwichtsoefening tussen gezin en werk maken het hoogopgeleiden nog moeilijker om hun droomgezin te realiseren, denkt Van Peer. “Dat zijn veronderstellingen, maar we zien dat in Scandinavië, waar al jaren een gezinsvriendelijk beleid heerst, drie kinderen het nieuwe ideaal is.” Een kwart van de Vlaamse respondenten gaf aan toch (nog) een kind te krijgen als de overheid financiële steun of fiscale voordelen zou voorzien.

Niet te missen