PHL: "Bij ons heb je het PHL-gevoel"

In netwerken is de Provinciale Hogeschool niet te kloppen. Zowel in het soort netwerk waarop je computers aansluit, als het sociale netwerk dat zich uitstrekt over heel Limburg en waarin ons ons kent. “Studenten zijn voor ons medewerkers”, zegt directeur Ben Lambrechts.

ksleurs
1. Waarom moet ik kiezen voor de PHL?

“Zelfs na 8 jaar zijn we nog altijd dé hogeschool met de laptop. We staan nu 12.000 laptops ver. Het enige verschil is dat veel studenten tegenwoordig al een laptop hebben als ze bij ons starten. Vroeger leverden we aan 95 procent van de studenten een laptop, nu is dat aan 70 procent. Intussen hebben we ons e-learning project ook kunnen aanpassen aan de student. Ze hebben nog handboeken en dat zal zo blijven, maar alsmaar meer dingen gaan via de laptop."

“We zijn ook de hogeschool met het netwerk. We hebben zeer goede contacten met het werkveld. We hebben mensen uit allerlei beleidsdomeinen die ons steunen. Dat gaat van Noël Essers tot Noël Slangen.”

“We zijn ook een open huis, we staan open voor iedereen. Onze infrastructuur wordt vaak gebruikt voor congressen. Virga Jesse, Salvator, Luminus en KBC houden hier evenementen. Voor De Smaak van de Keyser is hier ook gefilmd.”

“Samenwerken is ook een van onze speerpunten. Binnen de associatie doen we dat met Xios en de UHasselt. Erbuiten met de KHLim voor vroedkunde en kunsten, met de KU Leuven voor kinesitherapie.”

2. Wat zijn jullie sterkste/ populairste richtingen?

“Handelswetenschappen en bedrijfskunde (PHL-Business) zijn het grootst. Daar hebben we de meeste studenten. Een sterke richting is PHL-music, ook al is die opleiding nieuw. We zijn daar goed gestart. Moest ook wel, want iedereen hield ons in de gaten. Dit zal dus wel de best voorbereide opleiding van Europa zijn. Gent wil nu een schakelprogramma inrichten zodat onze studenten daar kunnen doorstromen naar een master. Ook unieke opleidingen: ergotherapie, (interieur)architectuur, vrije kunsten, medical management en kinesitherapie.”

3. Wat doen jullie anders dan de rest?

“Bij ons kun je spreken van een PHL-gevoel. We zeggen altijd eerst de naam van onze school, dan pas van onze opleiding. Andere hogescholen werken net andersom. Onze mensen zijn trots op hun school.”

4. Studeren is meer dan leren. Wat organiseren jullie voor studenten?

“Wij investeren in gezond eten, want wij willen gezonde geesten in gezonde lichamen. Onze catering is om je duimen en vingers bij af te likken. Dat zegt iedereen.”

“Studenten zijn voor ons medewerkers. We betrekken ze bij onderzoek, maar ook bij evenementen die PHL-congress organiseert. We laten ze ook meewerken aan marketingopdrachten. Een student moet niet alleen studeren, hij moet ook dingen doen.”

Info:

* Adres: Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt

* Tel: 011/23.88.88

* Website:

* Studentenaantal: 4.200