KHLim:"Investeren in begeleiding"

De KHLim heeft een nieuwe leuze: high tech, high touch. “We investeren zowel in een digitale leeromgeving, als in studiebegeleiding”, zegt directeur Willy Indeherberge.

ksleurs
1. Waarom moet ik kiezen voor de KHLim?

“Wij gaan voor kwaliteit, gecombineerdmet studentvriendelijkheid. Een student stelt namelijk zelf meer en meer zijn eigen korf van vakken samen. Maar net daardoor heeft hij meer begeleiding nodig.Op ditmoment zit 30 à 40 procent van de studenten niet meer in een jaarsysteem."

"Daarom hebben we erg veel geïnvesteerd in trajectbegeleiders. Vorig jaar hebben we namelijk extra middelen gekregen en een groot deel van dat geld besteden we daaraan. Daarnaast zetten we ook in op informatica.De leeromgevingwordt alsmaar digitaler.”

2. Wat zijn jullie sterkste/ populairste richtingen?

“De sterkste groeier is orthopedagogie. Alle sociale richtingen doen het de laatste 3 à 4 jaar trouwens erg goed. Ook verpleegkunde en de lerarenopleiding tellen alsmaarmeer studenten.De onderwijsopleiding trekt trouwens ook studenten van buiten Limburg aan. Ze komen af op onze kwaliteit.”

“Biomedische laboratoriumtechnologie of laborant, is ook een sterke stijger. De vraag naar technici is groot en dat triggert dan ook het aantal studenten. Voor ze hier klaar zijn, hebben de meesten al een contract op zak. De afgestudeerden in gezondheidszorg zijn ook meteen aan het werk.Omelke verpleegkundigewordt gevochten. Handelswetenschappen en bedrijfskunde zijn de laatste jaren ook gegroeid.”

3. Wat doen jullie anders dan de rest?

“High tech, high touch. Focussen op techniek, maarookopde student.Dedrempel tussenstudent en docent is erg laag.Wat is je startniveau,waar ga je naartoe, wat is realistisch, met die vragen kan een student altijd bij zijn docent terecht.”

4. Studeren is meer dan leren. Wat organiseren jullie voor studenten? Welke voorzieningen zijn er ?

“We hebben een zeer goed uitgebouwde laagdrempelige sociale dienst.We hebben hiermaar liefst 119 studenten met een functiebeperking geregistreerd. Dat kan gaan van dyslexie tot een fysieke handicap. Docenten houden daar rekening mee. We hebben een privé-publiekesamenwerking opgezet met Health City, onze studenten krijgen dus korting. We organiseren daar ook van alles, van fitness- tot muurklimmen.”

“We hebben ook een eigen orkest, deKHLimax. Daarin zitten 30 à 40 studenten. Die treden ook buitenshuis op.Het academiejaar startenwemet de KHLim-off. Daarin treden allerlei bandjes op, ook van studenten zelf.”

Info:

* Adres: Agoralaan Gebouw B, bus 1, 3590 Diepenbeek

* Tel: 011/23.07.70

* Website:

* Studentenaantal: 6.048