'Hou deel Fortis Bank bij Fortis'

De experts die door het Brusselse hof van beroep werden aangesteld, stellen voor dat een kwart van Fortis Bank zou worden ondergebracht bij de beursgenoteerde Fortis-holding. De overige driekwart zou dan kunnen worden overgedragen aan de Franse groep BNP Paribas.

jvangeyte

Voorts stellen de experts voor om ook minstens een kwart van de verzekeringstak Fortis Insurance Belgium in Fortis Holding te bewaren. Dit alles vergt wel dat er opnieuw zou moeten worden onderhandeld tussen Fortis, de Belgische Staat en BNP Paribas.

Het Brusselse hof van beroep zette in december financieel België op stelten door de verkoop van de bank- en verzekeringsactiviteiten van Fortis aan de Franse bankgroep BNP Paribas in de koelkast te stoppen. De rechtbank oordeelde dat de aandeelhouders van Fortis zich over de transactie dienden uit te spreken, wat niet gebeurd was. De overdracht had tijdens een weekend plaatsgevonden en louter de raad van bestuur van Fortis had getekend.

Daarbij vroegen de rechters een verslag van een college van experts. Hun bevindingen moeten de aandeelhouders de nodige informatie geven zodat ze hun stemgedrag kunnen bepalen op een algemene vergadering in Brussel op 11 februari.

De gewezen professoren Walter Van Gerven en Guy Horsmans werden als wijzen aangesteld. Zij kregen de steun van drie financiële technici: bedrijfsrevisor André Kilesse (voormalig voorzitter van het Instituut van Boekhouders en Revisoren), ULB- en Sorbonneprofessor Roland Gillet (expert in financiële markten en participaties) en gewezen bankier Remi Vermeiren. Vooral die laatste was een verrassende keuze. Remi Vermeiren was jarenlang de topman van KBC, concurrent van Fortis. Hun verslag is nu klaar en staat te lezen op www.fortis.com.

De experts komen tot de conclusie dat Fortis eind september aan het eind van zijn Latijn gekomen was. De groep raakte niet meer aan voldoende liquiditeiten om al zijn verplichtingen te voldoen en diende zich daarop tot de Belgische overheid te wenden. Andere banken hadden de kraan voor Fortis immers helemaal dichtgedraaid. De overheid stopte Fortis daarop vers geld toe, in ruil voor een participatie.

Maar dit volstond niet. Begin oktober volgde daarom een tweede ingreep. De Nederlandse activiteiten van Fortis werden daarop verkocht aan de Nederlandse overheid. Dit gebeurde volgens de experts tegen "redelijke voorwaarden." Eerder was nochtans gezegd dat de Belgen zich hadden laten rollen door de Nederlandse minsister van Financiën Bos. De experts stellen dan ook voor om de verkoop aan Nederland goed te keuren en niet te heronderhandelen.

Hard, maar correct

Maar ook die ingreep leverde onvoldoende resultaat. Fortis bleef kampen met problemen om voldoende geld te vinden. Daarop volgde de onmiddellijke overname door de Belgische staat van de Belgische bank- en verzekeringsactiviteiten en de doorverkoop aan de Franse groep BNP Paribas. Volgens de experts gebeurde dit "tegen harde, maar aanvaardbare voorwaarden."

De experts stellen niettemin voor om een deel van de overeenkomst met BNP Paribas te heronderhandelen zodat een kwart van Fortis Bank en Fortis Insurance Belgium in Fortis Holding zouden kunnen blijven. Hiervoor dienen dan wel de middelen van Fortis Holding te worden opgetrokken.

De experts zijn geen voorstander van het behoud van een onafhankelijk Fortis. Ze wijzen erop dat de onderneming een systeembank is. Dat betekent dat het kapseizen van Fortis ons land enorme economische schade zou berokkenen.(jvg)