Transportsector wil bijsturing van regels over rij- en rusttijden

De nieuwe Europese rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs hebben geleid tot meer effectieve rust, maar ook tot neveneffecten die niet bevorderlijk zijn voor de verkeersveiligheid. Dat blijkt uit een onderzoek van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). De sector vraagt om bijsturing en meer en betere parkings voor truckers.

kscherpenberg

De nieuwe Europese verordening voor rij- en rusttijden, waarbij onder meer de digitale tachograaf ingevoerd werd, is van kracht sinds april 2007. Zowel werkgevers als vakbonden uit de transportsector staan achter de nieuwe regeling. Dat neemt niet weg dat er bijschaving nodig is. “Omdat het gaat om strikte regels in een omgeving waar flexibiliteit een van de normen is.”, zegt SERV-voorzitster Ann Vermorgen.

Welke zijn de pijnpunten?

.. De strikte toepassing van de rijen rusttijden: er worden regelmatig boetes uitgeschreven voor chauffeurs die vijf minuten ‘te lang’ hebben gereden omdat ze vlak bij huis waren. Pesterijen noemen ze dit.

.. Bij een transport over meerdere dagen valt de rijtijd afwisselend overdag en ‘s nachts en dat is niet bevorderlijk voor het bioritme.

Veiligheid

....Door de overvolle parkeerplaatsen zijn chauffeurs verplicht te kiezen voor een onveilige rustplaats of om een overtreding op de rij- en rusttijden te maken om een verder gelegen parkeerterrein te zoeken.

.. Werkgevers en werknemers vragen een meer gerichte en intensieve aanpak van de “cowboys” uit de sector die “het niet altijd even nauw nemen met de rij- en rusttijden en nog te vaak door de mazen van het net glippen. Bovendien zijn de spelregels in heel Europa dezelfde, maar de controle niet, wat leidt tot verschillen in controle en bestraffing en daardoor oneerlijke concurrentie in de hand werkt.

Yves LAMBRIX