"Fortis-front" wil dat aandeel-houders stemmen voor verkoop

De christelijke en liberale vakbonden bij de Fortis Bank, de kaderleden en de Fortis-agenten roepen de aandeelhouders op om voor een verkoop aan het Franse BNP Paribas te stemmen. Anderzijds keuren ze de overname van Fortis Nederland door de overheid dan weer niet goed.

kscherpenberg

De oproepende partijen hebben zich als het ware gegroepeerd in een Fortis-front. De socialistische vakbond BBTK houdt zich er voorlopig buiten.

Tewerkstelling

Het Fortis-front vind het samengaan met BNP Paribas de enige garantie voor een tewerkstelling op middellange termijn. Het front spoort alle Fortis-aandeelhouders dan ook aan om de buitengewone algemene vergadering op 11 februari in Brussel bij te wonen en voor de overname door BNP Paribas te stemmen.

Het front heeft ook zo zijn mening over Ludwig Criel en Guy de Selliers de Moranville als bestuurders voor de holding. "We kunnen moeilijk stemmen voor kandidaten van de 'tegenpartij' die mogelijk stokken in de wielen zullen blijven steken."