Hogere vergoeding voor gebruik eigen wagen

Heeft uw werkgever u voldoende terugbetaald indien u met de eigen wagen dienstverplaatsingen heeft gemaakt in de tweede helft van 2008? Het barema werd met terugwerkende kracht aangepast. U moet nu 0,3169 euro krijgen per kilometer.

jvangeyte

De meeste werkgevers betalen hun personeel voor het gebruik van de eigen wagen een kilomtervergoeding die wordt gegeven aan de ambtenaren. Deze werkwijze wordt ook aanvaard door de fiscus.

Sinds 2005 worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd op 1 juli. Ook vorig jaar gebeurde dat. Maar door de forse stijging van de brandstofprijzen voerde de regering een correctie in. De indexering speelde maar voor 80%, de overige 20% werd bepaald door de evolutie van de brandstofprijzen.

Die herrekening, die met terugwerkende kracht werd ingevoerd tot 1 juli 2008, zorgt ervoor dat het tarief uitkwam op 0,3169 euro per km. Zonder de correctie zou de vergoeding op 0,3093 euro zijn blijven steken. Het jaar voordien lag die nog op 0,2940 euro per km.(jvg)