Waarheid vertellen kost minder tijd

Een leugenaar ontmaskeren is geen makkelijke opdracht. Oogcontact, stotteren, lichaamshouding, blozende wangen,… het zouden allemaal aanwijzingen kunnen zijn, maar zijn nooit volledig zekere aanwijzingen. Daarom ontwikkelden Britse onderzoekers nu de 'Tara' een leugentest, die rekening houdt met de snelheid van je antwoorden. Want, zo blijkt, leugenaars doen er altijd net iets langer over om leugens te vertellen dan wanneer ze de waarheid vertellen.

mgeysmans

De basis is simpel: wanneer je een leugen vertelt doe je daar gemiddeld 30% langer over, dan wanneer je de waarheid vertelt. Dat blijkt uit een Brits onderzoek. "Ervaren leugenaars hebben gehoord of gelezen dat mensen als ze een leugen vertellen een ander vaak niet aankijken, dus trainen ze zichzelf om de ander wel aan te kijken terwijl ze hem of haar iets wijsmaken. De leugenaars worden slimmer, maar wij worden niet beter in het ontdekken van een leugen, wat ernstige gevolgen kan hebben", vertelt psycholoog Aiden Gregg, verbonden aan de universiteit van Southampton

Gregg ontwikkelde nu een alternatieve leugentest genaamd de Tara. De computertest laat een vraag verschijnen op het PC-scherm, die daarna zo snel mogelijk via het toetsenbord beantwoord moet worden. Daarna worden de antwoorden en de reactietijd geanalyseerd aan de hand van enkele algoritmen. Uit de eerste proeven blijkt de test voor 85% accuraat te zijn, een van de beste resultaten voor een leugentest tot nu toe. Het Amerikaanse Department of Homeland Security toonde alvast belangstelling om het apparaat te gebruiken tijdens ondervragingen.

Niet te missen