Internationaal Strafhof in Den Haag start met eerste proces

Vandaag begint zes jaar na de oprichting het eerste proces voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. De Congolese krijgsheer Thomas Lubanga, die wordt beschuldigd van het rekruteren van kindsoldaten, staat terecht.

ghouben

De eerste zittingsdag van het strafhof is een mijlpaal in de geschiedenis van het internationaal recht. Andere internationale rechtbanken waren tijdelijk van aard en werden opgericht voor één land. Het Strafhof in Den Haag is nu het eerste permanente gerechtshof voor 'misdrijven die het geweten van de mensheid ernstig schokken', met name genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

Slachtoffers

Op het proces tegen Lubanga is voor het eerst in de internationale rechtspraak een actieve rol weggelegd voor de slachtoffers. Ze kunnen deelnemen aan het proces door het stellen van vragen of het geven van opinies. De slachtoffers mogen ook een schadevergoeding eisen.