Jeugdwerking voor wijkkinderen

In hartje Waterschei heeft een bruisende jongerenwerking haar onderkomen. Een achttal mensen zet er de schouders onder het invullen van de vrije tijd voor de voornamelijk Turkse jongeren en kinderen. Een nieuw project zal ook een brug slaan tussen de ouders en Jongerenwerking Waterschei.

“Binnen onze werking spitsen we ons toe op kinderen vanaf 5 jaar, tieners en jongeren”, vertelt coördinator Peter Vander Perre. “Via groepsactiviteiten willen we hen samenbrengen om de vrije tijd nuttig en leerrijk te besteden. Vaak gaat het om jonge mensen uit kwetsbare thuissituaties. Hen willen we maatschappelijk weerbaarder maken. Ook willen we hen creatief stimuleren via sociale, artistieke en culturele ateliers. In het geval van Waterschei betreft dat een project rond fotografie onder de noemer Atelier Zwiep.”

De jongerenwerking bereikt een 150-tal kinderen en jongeren die uit de wijk, of zelfs daarbuiten, na de schooluren naar de Binnenlaan komen afgezakt. “90% van ons publiek is van Turkse afkomst. Naast taalstimulering en het aanscherpen van hun sociale vaardigheden, is het ook belangrijk dat we jonge mensen kansen geven om hun blik te verruimen. Voor veel kinderen houdt de wereld bijna op aan de grenzen van de wijk. Daarom gaan we met hen letterlijk en figuurlijk op pad.”

Hierbij komt een ruim scala aan onderwerpen aan bod. “Een activiteit in een bejaardentehuis of met de rolstoelfanclub van KRC Genk zorgen er voor dat de blik wordt verruimd. Ons uiteindelijke doel is om alle jongeren van Genk dichter bij elkaar te brengen.”

De jongerenwerking van Waterschei krijgt 7.000 euro voor haar project ‘De Magische Materiaalkoffer’. “Het gaat om koffers vol knutselmateriaal die hier uitgeleend kunnen worden, en waarmee de kinderen en hun ouders samen iets kunnen uitwerken”, vertelt kinderwerkster Marleen Cuppens. “Op die manier betrekken we ook de ouders bij onze werking. De moeders komen bij ons maandelijks een atelier volgen waarna ze vervolgens met materialen uit de koffer ook thuis met hun kinderen aan de slag kunnen. Een leuke gezinsactiviteit die ook leerrijk is voor hun kroost, die zo nieuwe dingen ontdekt, bijvoorbeeld het beschilderen van zijde.”

“Magische koffer die ouders doet spelen met hun kids”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio