Kwetsbare jongeren activeren

Soms kunnen jongeren om de meest uiteenlopende redenen moeilijk aansluiting vinden in de maatschappij. Groep INTRO zet activiteiten en projecten op poten die deze vaak kwetsbare mensen helpt weerbaarheid op te bouwen. Ze zijn actief in heel Limburg vanuit Genk en Sint-Truiden.

Hilde Omblets is directeur voor Limburg van Groep INTRO vzw. Met een team van 24 mensen worden diverse activiteiten uitgewerkt die maatschappelijk kwetsbare jongeren wijzen op hun kwaliteiten en hen activeren. “We zijn een centrum dat vorming en begeleiding biedt, en dat ontstond als centrum voor de bijscholing van ongeschoolde fabrieksarbeidsters.”

De jongeren komen terecht bij Groep INTRO via instanties die hen doorverwijzen. “Zoals bijvoorbeeld OCMW’s, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en eventueel ook zelfhulporganisaties. Onze werking in Limburg is vandaag vooral actief in de werksoorten vorming in de vrije tijd, leren en werken, opleiding en trajectbegeleiding. Daarnaast zijn er ook nog de werksoorten werkervaring en sociale economie.”

De initiatieven die Groep INTRO vzw ontwikkelt, richten zich tot verschillende doelgroepen van maatschappelijk kwetsbare jongeren. “We gaan telkens doelgroepgericht te werk. Zo richten we ons met bijzondere aandacht tot jongeren die in contact staan met de bijzondere jeugdzorg, jonge mensen die asiel zoeken, jongeren met een beperking of met een arbeidsbeperking. Als vormingscentrum gaan we altijd naar die jongeren toe, waar we hen opvolgen dicht bij hun leefomgeving.”

Voor het project JOVO (Jonge Ouders Voeden Op) krijgt Groep INTRO 7.500 euro. Vormingswerkster Cindy Mentens: “Het is een vormingsproject waarmee we ons richten naar jonge ouders met kinderen die nog niet schoolplichtig zijn. We willen ouders bereiken die door hun positie in de samenleving minder gemakkelijk toegang vinden tot informatie over de opvoeding. Niet meteen de grote levensvragen, maar bijvoorbeeld over hoe je efficiënt je huishouden kunt runnen met kleine kindjes. De insteek is het helpen uitbouwen van een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding. De bedoeling is dat na een drietal vormingsessies met de ouders ook de kinderen erbij komen.”

“Vormingsproject voor ouders met jonge kinderen”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio