Handicaps leren aanvaarden

- Onze huidige maatschappij met focus op het schoonheidsideaal maakt het extra moeilijk voor mensen met een zichtbare afwijking. Sommigen zonderen zich af, terwijl contact met gelijkgestemden deze drempel kan verlagen en het aanvaardingsproces kan vergemakkelijken.

De vzw Zichtbare Handicap wil bijdragen aan dit integratieproces. Bezielster is de 52-jarige Yvonne Dendooven uit Genk. Als 11-jarig meisje kreeg ze een ernstige vorm van meningitis, waarbij weefsel afstierf en de gevolgen zichtbaar bleven. “Ik kom uit een grote familie. Als jong meisje was dat een beschermende omgeving, maar daarbuiten voelde ik soms wel de blikken en zelfs kwetsende reacties op mijn uiterlijk. Daartegen moet je weerbaar worden, wat een lang proces kan zijn. Nu nog heb ik het soms moeilijk. Want door onwetendheid en angst kan de buitenwereld hard reageren.” Yvonne bouwde een normaal leven uit, maar wil haar ervaring nu doorgeven aan anderen.

“Heel wat mensen voelen zich psychisch in de kou staan door hun fysieke afwijking en vinden moeilijk lotgenoten. Ze komen daardoor soms in een isolement. Daarom heb ik met vijf anderen Zichtbare Handicap opgericht. We willen werken aan de tolerantie van de buitenwereld en aan de weerbaarheid van de personen zelf. We zijn actief in heel Vlaanderen.”

De doelgroep die ze willen bereiken is ruim. “Iedereen die er ‘anders’ uitziet door een handicap, ziekte of ongeluk kan steun vinden bij onze zelfhulpgroep. We organiseren gespreksavonden en ontmoetingsmomenten. Belangrijk is ook om de buitenwereld te sensibiliseren.”

Zichtbare Handicap krijgt 2.500 euro om een spelpakket te produceren dat kleuters en kinderen van het eerste en tweede studiejaar wil sensibiliseren over het hebben van een zichtbare handicap.

Het werd ontwikkeld samen met eindejaarsstudenten orthopedagogie van de KHLim. “Begrip kweken bij de buitenwereld begint bij heel jonge kinderen. Spelenderwijs worden via puzzels, spelen, doe-, denk- en inleefopdrachten en boekjes verschillende thema’s in verband met een beperking bespreekbaar gemaakt in de klas. We hebben bij het uitwerken enthousiaste reacties gekregen en willen het na Limburg over heel Vlaanderen verspreiden.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio