Eerste hulp voor gezinnen

Voor het opvoeden van een kind bestaat geen kant-en-klare handleiding. Het is dan ook geen schande wanneer je als ouder merkt dat je in die opvoeding vastloopt, bijvoorbeeld omdat je geen vat meer lijkt te hebben op je kind.

In Limburg zijn er drie Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) die gezinnen in zo’n situaties begeleiden en weer dichter bij elkaar brengen. Eén daarvan is CKG De Stap. Zij hebben hun hoofdzetel in de Genkse Zevenbonderstraat, maar sinds vorig jaar ook een vestiging in De Houborn in Bree.

“Als CKG zijn we erkend door Kind & Gezin. We hebben een capaciteit voor 35 gezinnen”, verduidelijkt pedagoge Sara Houbregs. “Elk gezin met kinderen tot 12 jaar waarin zich een opvoedingsprobleem stelt, kan bij ons terecht voor een tijdelijke begeleiding van maximaal 180 dagen. Gezinnen melden zich aan op vrijwillige basis of op aanraden van een dienst die dicht bij hun leefwereld staat, zoals het CLB.” De werking van het CKG is op te delen in drie begeleidingsvormen. “In geval van residentiële begeleiding worden kinderen dag en nacht opgevangen in een leefgroep om een moeilijke periode te overbruggen. Bij mobiele begeleiding, of thuisbegeleiding, gebeurt de ondersteuning wekelijks aan huis door de dienst Kadans.”

De derde werkvorm, die naast in Genk ook in Bree wordt toegepast, is de ambulante begeleiding, het principe van een dagopvang tussen 8.30 en 18.30 uur. “De ouders blijven in onze werking de belangrijkste personen voor het kind”, vult Sabine Van Hootegem aan. “Er wordt dan ook telkens aan ouderbegeleiding gedaan.”

CKG De Stap krijgt 3.000 euro om in haar Breese vestiging een speel-o-theek uit te bouwen. Gezinnen die worden begeleid kunnen hier didactisch speelgoed en leesmateriaal ontlenen. “Voor elke leeftijdscategorie willen we zaken inslaan waarvan kinderen spelenderwijs leren”, schetst coördinator Gunter De Donder. “Bijvoorbeeld voor de kleinsten speelgoed dat hen prikkelt met geluiden en vormen die ze kunnen herkennen. Een doel hierbij is dat we ouders en kinderen met behulp van het aangeboden spelmateriaal opnieuw op weg helpen om samen te spelen en zaken te ontdekken, waardoor hun wederzijdse betrokkenheid groeit.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio