Toerisme Beringen in de clinch met Paalse middenstanders

Toerisme Beringen reageert bikkelhard op de houding van Ondernemend Paal ten aanzien van de verhuis van Paal op Stelten. “In eerste instantie hebben we overwogen om de organisatie stop te zetten”, zegt voorzitter Ludo Claes. “Na overleg met het stadsbestuur werd deze beslissing herzien.

Paal op Stelten zal voor de duur van de herinrichtingswerken plaatsvinden op de mijnterreinen. Voor de uitbating van de drankstanden doen we geen beroep meer op de Paalse horeca, maar op lokale verenigingen.”

Door herinrichtingswerken voor de doortocht van Paal moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie. Ludo Claes: “We bezochten een aantal locaties in Paal, maar geen enkele bood voldoende ruimte of voldeed aan de veiligheidsvoorschriften. Daarom besliste de organisatie in overleg met het stadsbestuur om met Paal op Stelten voor de duur van de herinrichtingswerken uit te wijken naar de mijnterreinen.”

In een eerste overleg met de horeca van Paal en Ondernemend Paal werd die keuze positief onthaald. “De aanwezige horeca-uitbaters waren bereid tijdelijk mee te gaan naar de mijnterreinen. Daarna is die keuze opnieuw in vraag gesteld. Toerisme Beringen en het stadsbestuur ontvingen een aangetekend schrijven waarin alle horeca-uitbaters en Ondernemend Paal verklaarden dat ze niet wensten mee te gaan naar de mijnterreinen. Er werd gevraagd om de alternatieve locatie op de Diestersesteenweg te Paal opnieuw te onderzoeken”, zegt Claes.

Verenigingen

Toerisme Beringen belegde dan nogmaals een samenkomst waarbij werd toegelicht waarom dat geen optie was. “De Diestersesteenweg is niet breed genoeg en biedt onvoldoende vluchtwegen voor het publiek. Een ‘mini’ Paal op Stelten was voor ons niet bespreekbaar. Een prachtig evenement als Paal op Stelten waaraan 12 jaar hard is gewerkt, verdient het niet teloor te gaan. Voor de tachtig vrijwilligers, die elk jaar ingezet worden om dit evenement goed te laten verlopen, is de steun van het stadsbestuur een hart onder de riem”, klinkt het nog.

Toerisme Beringen komt niet meer terug op haar beslissing: wij zullen geen beroep doen op de horeca van Paal. De beschikbare ruimte voor de uitbating van drankstanden zal toegewezen worden aan de lokale verenigingen.”

Hilaire Poels van Ondernemend Paal blijft erbij dat een locatie in Paal perfect mogelijk was. “De Diestersesteenweg of zelfs de weide langs de terreinen van Flandria aan de Schaffensesteenweg waren zeker geschikt”, vindt hij. “En waarom zou een afgeslankte versie gedurende twee jaar niet mogelijk zijn? Voor ons is het duidelijk dat Paal op Stelten koste wat het kost naar het mijnterrein moest.”

Roger VANHOUDT

Foto Raymond LEMMENS


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio