Zuid-Limburg krijgt drie archeologische fietsroutes

In Zuid-Limburg komen er drie archeologische fietsroutes langs locaties waar de Zuidoost-Limburgse archeologische dienst (Zolad) onder meer voorwerpen van neanderthalers, Romeinen en ‘Limburgers’ uit de ijzertijd heeft gevonden. Het afgelopen jaar heeft Zolad op 21 plaatsen gegraven in Bilzen, Lanaken en Riemst.

“Het idee van de archeologische fietsroutes komt van Alex Vangronsveld die voor de provincie het fietsroutenetwerk controleert”, zegt voorzitter Maike Meijers van Zolad (de intergemeentelijke archeologische dienst van Lanaken, Bilzen en Riemst). “Het was de bedoeling om een project te starten waar de drie gemeenten iets aan hebben en zo heb ik voorgesteld die routes op kaart te zetten, op basis van het bestaande fietsroutenetwerk”, vertelt Vangronsveld. Ze moeten leiden naar historische plekken als de kasteelruïne in Hoelbeek of de sites van de neanderthalers in Lanaken. “In totaal zijn er hier een 700-tal archeologische sites, een werkgroep wordt nu opgestart om de plekken te kiezen. Het worden routes van 25 à 30 kilometer.”

Proefsleuven

En die gidsen in elk geval langs het werk van Zolad. “In totaal hebben we in 2008 voor 7 kilometer proefsleuven getrokken, daarna is nog eens voor 8 hectare aan vlakdekkend onderzoek gedaan”, zegt archeoloog Tim Vanderbeken. Via proefsleuven wordt uitgezocht of er sporen van onze voorouders in de grond zitten, is het resultaat positief gaan ze vlakdekkend graven (hierbij worden letterlijk vlakken onderzocht). “In Bilzen hebben we daarvoor een uniek reglement uitgewerkt waarbij via proefsleuven elk aangesneden woonuitbreidingsgebied wordt onderzocht. Vorig jaar is daarvoor 35.000 euro uitgetrokken, dit jaar wordt dat nog eens 20.000 euro”, stelt Maike Meijers.

• Europark: soldaten met speelgoed

De grootste archeologische opgravingen in Limburg zijn afgelopen jaar afgerond, in totaal is 4,5 hectare onderzocht. In dit gebied in Lanaken zijn scherven en resten ontdekt uit bronstijd, ijstijd, Romeinse tijd en de 18de eeuw. “Uit die bronstijd hebben we opslagplaatsen voor zaaigraan gevonden, uit circa 900 voor Christus. Dankzij keramiek hebben we die datering zo nauwkeurig kunnen doen en dat is uitzonderlijk”, vertelt Vanderbeken. Heel wat eeuwen verder in de tijd heeft ook het ‘Beleg van Maastricht’ van 1748 z’n sporen nagelaten: een rechtlijnige structuur die wijst op legerkampen. “Met a-typische militaire vondsten zoals speelgoed en vrouwelijke spullen zoals ringen. Dat doet vermoeden dat de soldaten niet alleen waren, maar vergezeld van hun gezinnen.”

• Kleine Spouwen: graf

Aan de Schildstraat in Kleine Spouwen zijn grafheuvels gevonden en sporen van bewoning uit de eerste eeuw en later van de tweede-derde eeuw na Christus (ijzertijd en Romeinse tijd). “Het moet waarschijnlijk een nederzetting zijn geweest die gespecialiseerd was in metaalbewerking, zo zijn onder meer verschillende ‘wetstenen’ gevonden.”

• Meulenweg: dorp uit ijzertijd

De Meulenweg in Veldwezelt bleek ook dankbaar materiaal voor de archeologen. De verwerking van de vondsten is nog volop bezig maar er zijn sporen (aardewerk) aangetroffen van een dorp uit de vroege ijzertijd. Verder zijn er tientallen graansilo’s, in sommigen zat zelfs nog graan: emmertarwe en de grassoort dravik. En dan was er een vondst uit een ‘recent’ verleden: de propeller en delen van de geschutskoepel van een Duitse bommenwerper die in mei 1940 is neergestort.

• Molenweide: van alle tijden

Aan de Molenweide in Lanaken gaan ze dit jaar ‘vlakdekkend’ aan de slag, vorig jaar hebben proefsleuven heel wat aardewerk uit verschillende tijdperken opgeleverd: van bronstijd, ijzertijd en middeleeuwen. “Alleen niets van de Romeinse tijd. We verwachten veel van deze opgravingen.”

Caroline VANDENREYT


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio