Taalstimulering met kriebelkoffer

In Dilsen-Stokkem doet men aan schoolopbouwwerk. In nauw overleg met de acht lagere- en kleuterscholen en welzijnsdiensten als CLB, buurtwerkingen en het Lokaal Onderwijsplatform (LOP) worden projecten uitgewerkt om iedereen gelijke onderwijskansen te bieden.

Binnen de afdeling welzijn-vrije tijd-cultuur van de stad Dilsen-Stokkem wordt in samenwerking met de plaatselijke scholen, het CLB, Kind & Gezin, buurtwerkingen en vrijwilligers aan schoolopbouwwerk gedaan. Via projecten als ‘Warm onthaal’ en ‘Lopke’, een initiatief rond gelijke kansen en diversiteit dat kansarmoede bespreekbaar moet maken, voert men een proactief beleid met het oog op gelijke onderwijskansen.

“Voor de kinderen uit de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar hebben we het project ‘Kriebelkoffer’ en ‘Kriebelkoffer zomert’”, vertelt schoolopbouwwerkster Cindy Dirkx. “Samen met de scholen en het CLB worden een aantal kinderen geselecteerd met een te beperkte spel- en leescultuur of kennis van de Nederlandse taal, veelal allochtonen. Zij worden aan huis bezocht door pedagogisch geschoolde vrijwilligers die de kriebelkoffer meebrengen, gevuld met taalstimulerende spelletjes en knutselmateriaal.”

Het project duurt 16 weken, waarin acht huisbezoeken en acht gezamenlijke activiteiten plaatsvinden. In de zomervakantie is er ‘Kriebelkoffer zomert’, waarbij er vijf dagen intensief met de kinderen gewerkt en gespeeld wordt rond taal. “Momenteel hebben we zeven vrijwilligers die de huisbezoeken voor hun rekening nemen. Zij begeleiden elk twee gezinnen”, besluit Cindy Dirkx.

Met de 3.000 euro steun van Een Hart voor Limburg wordt een verkleedkoffer aangemaakt, zal vorming georganiseerd worden voor de vrijwilligers en zullen extra inspanningen gedaan worden om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. “Tegen de zomervakantie willen we deze verkleedkleding aanschaffen. Op een toneel gaat communiceren altijd een beetje gemakkelijker af”, legt Cindy Dirkx uit. “Ook aan het coachen van onze vrijwilligers willen we extra aandacht besteden. Momenteel worden veertien gezinnen begeleid van de zesendertig die op de wachtlijst staan. We hopen nog meer vrijwilligers te vinden om zo nog meer mensen te kunnen helpen.”

“Aan het Nederlands werken via toneel spelen”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio