Opvang voor kwetsbare kids

- De vzw Landelijke Kinderopvang (LKO) organiseert dagopvang voor kinderen die nog niet naar school gaan. Meer dan 100 aangesloten onthaalouders uit de regio Bilzen-Hoeselt-Riemst en Voeren bekommeren zich over zowat 700 kinderen.

Buitenschoolse opvang voor kinderen uit het basisonderwijs is ook mogelijk, in noodgevallen zelfs ’s nachts of in het weekend. De vzw die in 1976 werd opgericht telt intussen meer dan 50 afdelingen in Vlaanderen. Bilzen is één van negen diensten in Limburg. LKO maakt deel uit van Kind & Gezin. “We staan garant voor kwalitatief goede opvang op maat van kinderen, ouders, medewerkers en partners”, weet Thérèse Brepoels. De werking wordt gecoördineerd door vier maatschappelijk assistenten, een psycholoog en een verpleegkundige. Die staan in voor de continuïteit van de opvang en de permanente begeleiding van de onthaalouders. Elk gezin wordt zeven keer per jaar bezocht. De onthaalouders krijgen ook een veiligheidsbezoek, een oudervergadering en extra vorming. “Wij regelen de inschrijvingen, bepalen de dagprijs, maken de factuur en volgen de wanbetalers op. De onthaalouders hoeven zich enkel over hun taak te ontfermen. We willen een netwerk creëren voor alle kinderen, ouders en medewerkers, in respect voor ieders eigenheid en met een open blik op de wereld.” De opvang vindt plaats in de woning van de onthaalouder. “Zo ontmoeten de kinderen anderen.” De ouders betalen een dagbijdrage, afhankelijk van hun inkomen. Landelijke Kinderopvang bevindt zich op de tweede verdieping van het ziekenhuis van Bilzen.

LKO gaat het bedrag van 7.500 euro besteden aan de kinderopvang van kwetsbare groepen. In het ziekenhuis is activiteitencentrum De Oase gevestigd. Dit richt zich tot sociaal zwakkeren die in een sociaal isolement zijn terechtgekomen. Bij De Oase kunnen zij terecht voor vorming, ontspanning en ontmoeting. LKO wil voor hen een laagdrempelige kinderopvang organiseren in de directe omgeving. Ze denken aan infosessies, een sociaal tarief en zelf het vervoer organiseren. Door de drempel voor kinderopvang te verlagen, krijgen de ouders extra kansen voor vorming en contacten, en ontstaat er een ruimer netwerk. Hierdoor verhogen ook hun arbeidskansen.

“Ouders via kinderopvang uit hun sociaal isolement halen”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio