Tieners met opvoedingsproblemen

- Het dienstencentrum De Wiekslag vzw uit Alken begeleidt 0- tot 18-jarigen (en hun gezinnen) uit een problematische opvoedingssituatie. Als de jongere thuis niet kan blijven, krijgt hij onderdak in een leefgroep. De Wiekslag wil nu een leefgroep starten specifiek voor jongens van 12 tot 18 jaar.

Langs twee wegen komen jongeren bij De Wiekslag terecht: via het Comité Bijzondere Jeugdzorg of na een beslissing van de jeugdrechter. In het eerste geval krijgen de jongere en zijn gezin hulp op vrijwillige basis, vaak na bemiddeling van de school, een leerkracht, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding of op vraag van ouders of de jongere zelf. Na een beslissing van de jeugdrechter gaat het om een verplichting.

De Wiekslag organiseert nu woonopvang voor dertig kinderen en jongeren. “Ze zijn tussen 0 en 18 jaar oud met een verlenging mogelijk tot 21 jaar”, legt directiemedewerkster Nadia Peeters uit. “Opvang voor tien 6- tot 18-jarigen na schooltijd en tijdens vakanties gebeurt in het dagcentrum van De Wiekslag. Daarnaast begeleidt onze vzw verspreid over de provincie 64 gezinnen met minderjarige kinderen aan huis. Voorts volgen we 16 jongeren tot 21 jaar op in de formule van begeleid zelfstandig wonen.”

De dienstverlening wordt uitgebreid met woonopvang voor 8 tot 10 jongens van 12 tot 18 jaar. Nadia Peeters: “Die zitten nu nog samen met jongeren van lagere leeftijd, maar dat is niet ideaal. In Alken hebben we nu een huis gekocht, waar ze onderdak zullen krijgen. Het gaat om een nieuw pand met een slaapkamer voor elk en gemeenschappelijk een leefruimte en een ontspanningslokaal. “

De Wiekslag krijgt van Een Hart voor Limburg 5.000 euro voor de organisatie van activiteiten in de vrije tijd van de jongeren. “Net als hun leeftijdsgenoten in een gewone gezinssituatie, hebben de jongeren van de nieuwe leefgroep in hun vrije tijd nood aan ontspanning”, legt Nadia Peeters uit. “Daarvoor wordt de tuin ingericht met een variatie aan sport- en spelmogelijkheden. Zo denken we aan de aankoop en plaatsing van een voetbaldoel, een basketbalkorf, een skateramp, enz. Ook de aankoop van een pingpongtafel en BMX-fietsen zijn gepland en eventueel ook een Wii Fit. Zo huldigen we het principe ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’.”

“Gezonde ontspanning aanbieden aan onze jongens”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio