Jubileumjaar met 38 projecten

Een Hart voor Limburg startte in 2003 als een eenmalige fondsenwervingsactie voor het ‘Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten’. Sindsdien verruimde het Streekfonds jaarlijks de blik. Totnogtoe werd 116 keer een projectsubsidie uitgekeerd.

In 2009 worden aan dat palmares nog eens 38 projecten toegevoegd. “We keren in dit jubileumjaar in totaal meer dan 200.000 euro steun uit aan organisaties en instellingen”, vertellen Viviane Michiels en Geert Kenis . “De projecten zijn heel divers, maar hebben altijd dezelfde doelstelling: alle Limburgse kinderen in hun ontwikkeling de kansen geven die ze verdienen.” Het Streekfonds bouwde in de loop der tijd heel wat partnerships op. “Maar tegelijk hebben we nog altijd de steun nodig van kleine verenigingen of privépersonen die een activiteit opzetten om geld voor onze goede doelen in te zamelen.”

Geld inzamelen voor sociale projecten

Ook in onze Limburgse welvaartssamenleving zijn er vandaag de dag nog vele kinderen en jongeren die door een handicap of sociale achterstelling niet alle kansen krijgen in hun leven. Een Hart voor Limburg wil alle andere provinciegenoten daar op wijzen, zodat we samen vooruit kunnen. “We focussen met onze sensibiliseringsacties op de jongeren. We willen kinderen op een respectvolle manier doen inzien dat sommige van hun leeftijdsgenoten het om een of andere reden niet zo makkelijk hebben in dit leven.” Dat gebeurt onder meer via een grote scholencampagne. Na de succesvolle T-shirtactie, wordt dit jaar een mega-wedstrijd voor scholen op poten gezet, gekoppeld aan boeken en lespakketten over allerlei problematieken. “Daarbij is het belangrijk om kinderen en jongeren waarden over te dragen als respect voor iedereen, vrijgevigheid en verdraagzaamheid.”

Limburg bewust maken van achterstelling

Elk jaar selecteert Een Hart voor Limburg een reeks goede doelen om rechtstreeks steun aan te verlenen. Maar het Streekfonds wil de knowhow die het hierin opbouwde ook delen voor andere projecten. “We stellen ons platform ter beschikking aan alle bedrijven of instellingen die zich willen inzetten voor een project met een sociaal-maatschappelijk draagvlak. Wie niet wil investeren in ‘onze’ projecten, maar bijvoorbeeld denkt aan een initiatief rond groene energie, over het welzijn van ouderen of in de cultuursector, kan ook op onze dienstverlening rekenen. Wij staan er dan garant voor dat de door hen ingezamelde middelen zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Zulke organisaties kunnen bij ons ook een projectrekening openen, zodat giften fiscaal aftrekbaar worden. In zo’n geval geven ze niet aan het Streekfonds, maar via het Streekfonds.”

Lokale vrijgevigheid bevorderen

- Een Hart voor Limburg is vijf jaar erkend als Streekfonds door de Koning Boudewijnstichting. 2009 is dus een jubileumjaar voor het goede-doelenplatform, en dat zal iedereen geweten hebben. In de eerste plaats de talloze Limburgse kinderen en jongeren die om een of andere reden niet de kansen krijgen om zich maximaal te ontplooien. Een jury vol professionelen uit het sociaal veld én het bestuurscomité van Een Hart voor Limburg selecteerden uit alle inzendingen voor 2009 38 projecten van 37 organisaties.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio