Aandacht voor kansarme kids

Een 80-tal kleuters en meer dan 200 leerlingen maken op weekdagen het mooie weer in de vrije basisschool De Lettermolen in Zonhoven.

Bijna 30% van deze kinderen komt uit gezinnen die maatschappelijk kwetsbaarder zijn.

Vera Vandikkelen als GOK- en Ann Melotte als zorgcoördinator vullen de leerkrachten aan bij de begeleiding van kinderen die het moeilijker hebben in de klas. Vaak komen die uit kansarme gezinnen.

“Met 27% van de leerlingen is die groep hier ruim vertegenwoordigd”, vertelt Ann Melotte. “Binnen de school ontwikkelen we dan ook heel wat activiteiten om deze kinderen met de rest van de klas mee te laten evolueren. Dat is niet altijd evident omdat ze vaak een achterstand hebben op vlak van taalontwikkeling en sociale vaardigheden. Met de leerkrachten bedenken we bijvoorbeeld manieren om de leerstof beter te laten inwerken, bijvoorbeeld door het aanbrengen van extra lesmateriaal.”

Bij deze jonge mensen komt het er natuurlijk ook op aan om te kijken naar wat zich afspeelt achter de mindere schoolresultaten. “Omdat ze zich soms moeilijk kunnen uitdrukken is het voor begeleiders en leerkrachten vaak niet gemakkelijk om te peilen naar hun gevoelens. Er is natuurlijk wel veel samenspraak met het VCLB en er is multidisciplinair overleg”, vult Vera Vandikkelen aan.

Voor de vaak lager geschoolde ouders die ook met vragen zitten is de drempel om de school binnen te stappen soms te hoog. “Onterecht menen ze dat ze te kort schieten door de thuissituatie. Wij willen hen meer betrekken bij het schoolgebeuren en zo een wisselwerking aanmoedigen waar alle partijen voordeel uit halen.”

De Lettermolen krijgt 7.500 euro voor het project ‘verteltassen’. Dat willen ze eerst lanceren bij de kleuters, om het nadien ook te introduceren bij de oudere kinderen. “De verteltassen zijn gevuld volgens thema’s zoals zindelijkheid of zelfs gevoeliger thema’s zoals afscheid nemen”, vertellen Vera en Ann. “Elke tas wordt gevuld met uiteenlopende zaken rond het thema die ouders en kinderen moeten aanzetten om thuis verder samen te werken en te praten. De tas wordt ook een aanleiding voor een samenkomst met leerkrachten, ouders en kinderen. Zo wordt de communicatie in de verschillende richtingen gestimuleerd.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio