Begeleiding voor gezinnen

aidalos is een door de bijzondere jeugdbijstand erkende vzw, die ambulante begeleiding biedt aan gezinnen die hun door de jeugdrechtbank of het comité bijzondere jeugdzorg zijn toegewezen.

Als erkende vzw binnen de bijzondere jeugdbijstand biedt Daidalos hulpverlening aan gezinnen met kinderen tot 18 jaar in een problematische opvoedingssituatie. Een team van professionele, pedagogisch geschoolde krachten staat voor hen klaar. Op jaarbasis worden, verspreid over heel Limburg, gemiddeld honderd gezinnen in de thuissituatie begeleid, vinden tien kinderen met hun gezinnen opvang in het dagcentrum in Houthalen-Helchteren en kunnen vijftig gezinnen rekenen op crisishulp, waarbij ze een maand lang dagelijks worden bezocht.

“Wij geven de aan ons toegewezen gezinnen een sociale, pedagogische, materiële en praktische begeleiding. Om hen nog beter te kunnen ondersteunen willen we een netwerk van vrijwilligers opstarten”, vertellen coördinatoren Mildred Vyvey en Karine Jacques. “Daarvoor zijn we dringend op zoek naar mensen die tijd willen vrijmaken om op vrijwillige basis met ons mee te werken, bijvoorbeeld jong gepensioneerden, liefst uit de onmiddellijke omgeving van de gezinnen. Onze hulpverleners focussen op het empoweren van de cliënt, het ontwikkelen van kwaliteiten en krachten, en op het oefenen van vaardigheden. De vrijwilligers kunnen dit werk ondersteunen. Het is niet de bedoeling dat ze verantwoordelijkheden overnemen, maar dat ze de gezinnen begeleiden en ondersteunen.” Geïnteresseerden kunnen Mildred Vyvey contacteren.

Voor het opstarten van een vrijwilligersnetwerk,wat een meerjarenplan is voor Daidalos, krijgt de vzw een financiële steun van 2.500 euro van Een Hart voor Limburg. Daarmee worden werkingsmiddelen aangeschaft en wordt vorming georganiseerd voor de vrijwilligers die in het project willen meestappen. “We willen een aantal vrijwillige ‘trekkers’ rekruteren die in eerste instantie opgeleid worden en kennis maken met onze doelgroep. Later kunnen zij verder gaan met de rekrutering van andere vrijwilligers.” Voor de goede gang van zaken wordt een methodiekhandleiding uitgewerkt, die opgenomen wordt in het professionele handboek van de organisatie.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio