Extra steun in beroepsopleiding voor jongeren

VIBO (Vrije Instelling voor Begeleiding en Onderwijs) Sint-Barbara in Beringen richt zich tot jongeren van 12 jaar tot vooraan in de twintig. Die kunnen er een variatie aan praktijkgerichte opleidingen volgen.

p>VIBO biedt een variatie aan vormingen: grootkeukenmedewerker, interieurbouwer, hoeklasser, winkelwerk, logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen en industriële en sociale technieken (opleidingsvorm 2). Directrice Cecile Agten: “Onze doelgroep zijn jongeren die voor het verwerven van beroepsvaardigheden nood hebben aan bijzondere steun. 270 leerlingen telt onze school nu, de meesten in de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar. Ze komen hoofdzakelijk uit West-Limburg, sommigen komen van verder zoals Leuven en Mol. Een verwijzing van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding is noodzakelijk.”

“Onze opleiding is heel specifiek op de praktijk gericht, sterker nog dan het klassieke beroepsonderwijs. Twee derde van de lesuren zijn de leerlingen met praktijklessen bezig. In de hogere jaren verwerven de leerlingen nijverheidservaring tijdens de beroepsgerichte vorming op verplaatsing: in bedrijven, in winkels, bejaardentehuizen, ziekenhuizen, enz. De leerkracht gaat voor de begeleiding mee. Samen met vaktechnische vorming wordt ook sterk aan sociale vaardigheden en attitudes gewerkt, zoals op tijd komen en het respecteren van afspraken. De ervaring leert dat de ‘werkgevers’ heel tevreden zijn over de kennis en vaardigheden van onze leerlingen. Een bijkomende doelstelling is dat de jongeren leren verantwoordelijkheid op te nemen.”

Om de jongeren in opleiding voor te bereiden op het maatschappelijk leven start VIBO met het BONUS-project, dat 5.000 euro steun krijgt. Wekelijks wordt het functioneren van de jongeren via een PLUSpuntenkaart geëvalueerd. “Jongeren kunnen bonuspunten verdienen door initiatief, verantwoordelijkheid en extra inzet te tonen, die voor henzelf, hun klas en zelfs de hele schoolgroep nuttig kunnen zijn”, zegt directrice Cecile Agten.

“Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid om deel te nemen aan extra activiteiten zoals schaatsen, bowling, naar een cultureel evenement gaan of andere boeiende activiteiten. De EHvL-steun maakt dat praktisch allemaal mogelijk.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio