Spelen voor kids met handicap

Bij Unit Siemkensheuvel van dienstencentrum Ter Engelen wordt opvang en begeleiding gegeven aan kinderen met een verstandelijke handicap.

Om hun motorische, cognitieve en communicatieve vaardigheden te stimuleren wil men hen, via een speel-o-theek, spelletjes op maat aanbieden.

Dienstencentrum Ter Engelen maakt onderdeel uit van Groep Ter Engelen. De organisatie is verdeeld in vier units waar in totaal vijfhonderd mensen opvang krijgen. Drie units werken met volwassenen, Siemkensheuvel met kinderen tot 21 jaar. Bij Siemkensheuvel worden zorg en begeleiding geboden aan een 170-tal kinderen met een verstandelijke of meervoudige handicap. Zij worden aan het centrum toegewezen via CLB, thuisbegeleidingsdiensten of de jeugdrechtbank. Een heel team bestaande uit logopedisten, kinesisten, ergo- en speltherapeuten en maatschappelijk assistenten staat in voor de dagelijkse zorgen.

“Onze kinderen hebben een mentale achterstand en leren niet zo gemakkelijk als gewone kinderen”, vertelt ergotherapeute Karien Coolen. “Het is onze opdracht om hun motorische, cognitieve, communicatieve en sociale vaardigheden te stimuleren op een speelse manier. Via de speel-o-theek willen we deze begeleiding voortzetten naar de thuissituatie of naar hun leefsituatie in het internaat. Zo kan, wat ze hier leren in een therapiesituatie, voort worden gezet in hun vrije tijd. Therapeuten adviseren welk speelgoed het best is. Het zal ouders en kinderen stimuleren om bewust samen te spelen. Ook de contacten tussen begeleiders en ouders zullen hierdoor verbeteren.”

Met de 7.500 euro steun van Een Hart voor Limburg wil men spelletjes aankopen en wordt een uitleensysteem op poten gezet. “Dat kan gaan van inlegpuzzels tot therapeutisch materiaal dat niet in de gewone winkels verkrijgbaar is. Daarvan zal een lijst met foto’s op een internetsysteem geplaatst worden, zodat ouders kunnen zien wat verkrijgbaar is. Op 1 september hopen we te starten met de speel-o-theek”, vertelt informatieverantwoordelijke Dirk Cremers. Wat de uitleentermijn en -prijs zal zijn staat nog niet vast.

“De termijn zal alleszins beperkt worden om meer mensen de gelegenheid te geven iets te ontlenen.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio