Diversiteit in het jeugdwerk

Vzw Jeugd is een autonome vzw die nauw samenwerkt met het gemeentebestuur van Lanaken. Wekelijks organiseren ze allerhande activiteiten voor jongeren tot zestien jaar. Met het oog op diversiteit stellen ze zichzelf als doelstelling om meer jongeren met een handicap of allochtonen aan te trekken.

Vzw Jeugd voert bepaalde taken uit voor de gemeente, ze verzorgen het vrijetijdsaanbod in de vakantieperiodes en doen aan jeugdwelzijnswerk. Zo is er speelpleinwerking, waar in de vakantie wekelijks tweehonderd kinderen van de partij zijn. Samen met scholen werken ze rond pestgedrag, alcoholpreventie en inspraak. Tot hun eigen dagelijkse werking behoren het beheer van jeugdhuis Apollo en de wekelijkse organisatie van tieneractiviteiten als graffiti, koken, film of capoeira. Verder op het programma staan muziekeducatie, regelmatig een festival en de uitgave van een krantje met een overzicht van hun activiteiten. “We werken met vijf mensen in het bestuur, maar het succes van onze vereniging is grotendeels toe te schrijven aan de 70 vrijwilligers waar we een beroep op kunnen doen en aan de goede samenwerking met de andere jeugdverenigingen in Lanaken. We passen ons activiteitenaanbod op elkaar aan. Momenteel bereiken we meer dan 1.500 jongeren”, vertellen Sofie Martens en Peter Bernaers, voorzitster en penningmeester van vzw Jeugd. “Onder hen een klein aantal allochtonen en jongeren met een handicap. In die doelgroep willen we meer mensen bereiken. Daarom zullen we acties ondernemen om hen beter bekend te maken met vzw Jeugd en hen te overhalen ook aan onze activiteiten deel te nemen.”

Met de 2.000 euro steun die vzw Jeugd van Een Hart voor Limburg mag ontvangen, zal een doelgericht marktonderzoek uitgevoerd worden. “Daarbij willen we contact opnemen met de jongeren en hun ouders, waarbij we onszelf en ons programma persoonlijk aan hen voorstellen en naar hun verwachtingen peilen. Dan kunnen we luisteren waar het schoentje wringt, waarom we hen nog niet mochten begroeten op onze activiteiten”, verduidelijkt Peter Bernaers. “Misschien is onbekend onbemind, moeten we onze werving anders richten of zijn onze folders niet duidelijk? We zijn bereid om in de mate van het mogelijke ons aanbod aan te passen.”

“Jongeren uit kansengroepen naar jeugdwerkingen halen”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio